UGGDAL OG REKSTEREN SOKN

, 5685 UGGDAL 53 43 71 25 kyrkjekontor@tysnes.kommune.no

Valresultat for soknerådsvalet 2015

Medlemer

ANNLAUG TVEDT FLORNES 59 år, postbud
Lista til nominasjonskomiteen 101 røyster
ENDRE O EPLAND 75 år, bonde
Lista til nominasjonskomiteen 91 røyster
ELISABETH SANDVEN 50 år, akvaingeniør
Lista til nominasjonskomiteen 70 røyster
RUTH SØREIDE 57 år, sjukepleiar
Lista til nominasjonskomiteen 69 røyster
ERNA AMANDA BERGLIOT DRANGE 84 år, pensjonist
Lista til nominasjonskomiteen 68 røyster
KARI ELIN BRANDT 71 år, pensjonist
Lista til nominasjonskomiteen 60 røyster

Varamedlemer

TINE-SOFIE STENSLAND 54 år, psykodramatiker
Lista til nominasjonskomiteen 60 røyster
JAN ØKLAND 76 år, pensjonist
Lista til nominasjonskomiteen 56 røyster
HARALD SELMER GJØVÅG 72 år, bonde
Lista til nominasjonskomiteen 56 røyster
HELGE HAUGE 75 år, pensjonist
Lista til nominasjonskomiteen 52 røyster

Lista til nominasjonskomiteen

1
ANNLAUG TVEDT FLORNES Stilling: postbud Alder: 55 5685 UGGDAL
2
ENDRE O EPLAND Stilling: bonde Alder: 71 5687 FLATRÅKER
3
ERNA AMANDA BERGLIOT DRANGE Stilling: pensjonist Alder: 80 5685 UGGDAL
4
JAN ØKLAND Stilling: pensjonist Alder: 72 5685 UGGDAL
5
KARI ELIN BRANDT Stilling: pensjonist Alder: 67 5683 REKSTEREN
6
HARALD SELMER GJØVÅG Stilling: bonde Alder: 68 5683 REKSTEREN
7
ELISABETH SANDVEN Stilling: akvaingeniør Alder: 46 5683 REKSTEREN
8
RUTH SØREIDE Stilling: sjukepleiar Alder: 53 5685 UGGDAL
9
TINE-SOFIE STENSLAND Stilling: psykodramatiker Alder: 50 5683 REKSTEREN
10
HELGE HAUGE Stilling: pensjonist Alder: 71 5685 UGGDAL