ØLVE SOKN

5637 ØLVE 53 46 13 00

Valresultat for soknerådsvalet 2015

Medlemer

HENRIK SVERRE BARTHEL 58 år,
Lista til nominasjonskomiteen 58 røyster
GRETHE MARION REVNE 63 år,
Lista til nominasjonskomiteen 56 røyster
GRETHE LJOSTVEIT 66 år,
Lista til nominasjonskomiteen 47 røyster
KJELL INGEMAR SUNDFJORD 62 år,
Lista til nominasjonskomiteen 47 røyster
NORUN HELENE TONHEIM TEIGEN 47 år,
Lista til nominasjonskomiteen 46 røyster
AIRIN HELENE ZIMMER 61 år,
Lista til nominasjonskomiteen 45 røyster

Varamedlemer

MARIT SYNNØVE BERGHEIM LYHAMMER 60 år,
Lista til nominasjonskomiteen 45 røyster
ÅSHILD MALKENES REVNE 61 år,
Lista til nominasjonskomiteen 45 røyster
VERONICA KARPATI HELLESTVEIT 57 år,
Lista til nominasjonskomiteen 41 røyster
INGER-LISE HAMMERHAUG 74 år,
Lista til nominasjonskomiteen 40 røyster
KARI KRISTIN LJOSTVEIT 66 år,
Lista til nominasjonskomiteen 39 røyster

Lista til nominasjonskomiteen

1
GRETHE-MARIAN REVNE Stilling: Alder: 60 5637 ØLVE
2
GRETHE LJOSTVEIT Stilling: Alder: 63 5637 ØLVE
3
AIRIN HELENE ZIMMER Stilling: Alder: 58 5637 ØLVE
4
HENRIK SVERRE BARTHEL Stilling: Alder: 55 5637 ØLVE
5
MARIT SYNNØVE BERGHEIM LYHAMMER Stilling: Alder: 57 5637 ØLVE
6
KARI KRISTIN LJOSTVEIT Stilling: Alder: 63 5637 ØLVE
7
NORUN HELENE TONHEIM TEIGEN Stilling: Alder: 44 5637 ØLVE
8
VERONICA KARPATI HELLESTVEIT Stilling: Alder: 54 5637 ØLVE
9
ÅSHILD MALKENES REVNE Stilling: Alder: 58 5637 ØLVE
10
KJELL INGEMAR SUNDFJORD Stilling: Alder: 59 5637 ØLVE
11
INGER-LISE HAMMERHAUG Stilling: Alder: 71 5637 ØLVE