RØLDAL SOKN

, 5760 RØLDAL 53 64 71 40 post@oddakirken.no

Valresultat for soknerådsvalet 2015

Medlemer

INE BØGILD LYNGHAMAR 37 år, .
Lista til nominasjonskomiteen 172 røyster
LIV KARIN LARSSON 66 år, .
Lista til nominasjonskomiteen 160 røyster
GEIR KÅRE NYBØ 62 år, .
Lista til nominasjonskomiteen 158 røyster
AUD MARIE LYNGHAMMER 70 år, .
Lista til nominasjonskomiteen 156 røyster
RANDI TOKHEIM LEGÅRD 66 år, .
Lista til nominasjonskomiteen 152 røyster
NILS GUNNVALD HAMRE 67 år, .
Lista til nominasjonskomiteen 150 røyster

Varamedlemer

TJERAND OVERSKEID NYBØ 43 år, .
Lista til nominasjonskomiteen 146 røyster
JARLE SANDAL 51 år, .
Lista til nominasjonskomiteen 144 røyster
MARIANNE TUFTE 59 år, .
Lista til nominasjonskomiteen 144 røyster
RØNNAUG TVEITA 47 år, .
Lista til nominasjonskomiteen 143 røyster
NILS A MEDHUS 76 år, .
Lista til nominasjonskomiteen 141 røyster

Lista til nominasjonskomiteen

1
INE BØGILD LYNGHAMAR Stilling: . Alder: 33 5760 RØLDAL
2
NILS GUNNVALD HAMRE Stilling: . Alder: 63 5760 RØLDAL
3
RØNNAUG TVEITA Stilling: . Alder: 43 5760 RØLDAL
4
RANDI TOKHEIM LEGÅRD Stilling: . Alder: 62 5760 RØLDAL
5
JARLE SANDAL Stilling: . Alder: 47 5760 RØLDAL
6
MARIANNE TUFTE Stilling: . Alder: 55 5760 RØLDAL
7
TJERAND OVERSKEID NYBØ Stilling: . Alder: 39 5760 RØLDAL
8
GEIR KÅRE NYBØ Stilling: . Alder: 58 5760 RØLDAL
9
LIV KARIN LARSSON Stilling: . Alder: 62 5760 RØLDAL
10
NILS A MEDHUS Stilling: . Alder: 72 5760 RØLDAL
11
AUD MARIE LYNGHAMMER Stilling: . Alder: 66 5760 RØLDAL