SKARE SOKN

5763 SKARE 53 64 71 40 post@oddakirken.no

Valresultat for soknerådsvalet 2015

Medlemer

STEINAR TOKHEIM 62 år, .
Lista til nominasjonskomiteen 167 røyster
KJETIL BORGE 47 år, .
Lista til nominasjonskomiteen 149 røyster
GUNVOR STANA SELJESTAD 59 år, .
Lista til nominasjonskomiteen 149 røyster
INGRID KRÅKEVIK LØYNING 33 år, .
Lista til nominasjonskomiteen 143 røyster
SIGRID LYGRE 45 år, .
Lista til nominasjonskomiteen 142 røyster
TORHILD VÅRDAL 67 år, .
Lista til nominasjonskomiteen 139 røyster

Varamedlemer

MARIT LIEN ISDAL 48 år, .
Lista til nominasjonskomiteen 136 røyster
JON LØYNING 42 år, .
Lista til nominasjonskomiteen 133 røyster
OLAV SKARE 52 år, .
Lista til nominasjonskomiteen 132 røyster
GUNNHILD JORDAL 39 år, .
Lista til nominasjonskomiteen 128 røyster
INGER SYNNØVE STRØMSKAG 64 år, .
Lista til nominasjonskomiteen 128 røyster

Lista til nominasjonskomiteen

1
STEINAR TOKHEIM Stilling: . Alder: 59 5763 SKARE
2
KJETIL BORGE Stilling: . Alder: 44 5763 SKARE
3
SIGRID LYGRE Stilling: . Alder: 42 5763 SKARE
4
INGRID KRÅKEVIK LØYNING Stilling: . Alder: 30 5763 SKARE
5
MARIT LIEN ISDAL Stilling: . Alder: 45 5763 SKARE
6
GUNVOR STANA SELJESTAD Stilling: . Alder: 56 5763 SKARE
7
TORHILD VÅRDAL Stilling: . Alder: 64 5763 SKARE
8
GUNNHILD JORDAL Stilling: . Alder: 36 5763 SKARE
9
JON LØYNING Stilling: . Alder: 39 5763 SKARE
10
OLAV SKARE Stilling: . Alder: 49 5763 SKARE
11
INGER SYNNØVE STRØMSKAG Stilling: . Alder: 61 5763 SKARE