OPPHEIM SOKN

5713 VOSSESTRAND 56 52 24 73 post@voss.kyrkja.no

Valresultat for soknerådsvalet 2015

Medlemer

LARS ARNE HEMRE 43 år, Bonde
Lista til nominasjonskomiteen 182 røyster
SVANHILD GRINDHEIM NORDANGER 47 år, Førskulelærar
Lista til nominasjonskomiteen 164 røyster
MARTA JORUNN ALMELAND KVAMME 63 år, Omsorgsarbeidar
Lista til nominasjonskomiteen 162 røyster
MAY-RUTH NÅSEN NETELAND 48 år, Bonde
Lista til nominasjonskomiteen 159 røyster
KRISTINA JORDALEN 36 år, Bonde
Lista til nominasjonskomiteen 158 røyster
NINA URE 52 år, Førskulelærar
Lista til nominasjonskomiteen 156 røyster

Varamedlemer

HEIDI HISDAL 54 år, Kokk
Lista til nominasjonskomiteen 153 røyster
ELLEN MARGRETHE KOLLER SELLAND 44 år, Fagarbeidar
Lista til nominasjonskomiteen 151 røyster
ANNE MARIE JORDALEN 58 år, Reinhaldar
Lista til nominasjonskomiteen 151 røyster
CECILIE JOHNSEN TVEITE 37 år, Kokk
Lista til nominasjonskomiteen 149 røyster
TORE LUNDARHEIM 45 år, Tømrar
Lista til nominasjonskomiteen 148 røyster

Lista til nominasjonskomiteen

1
LARS ARNE HEMRE Stilling: Bonde Alder: 40 5713 VOSSESTRAND
2
MAY-RUTH NÅSEN NETELAND Stilling: Bonde Alder: 45 5713 VOSSESTRAND
3
MARTA JORUNN ALMELAND KVAMME Stilling: Omsorgsarbeidar Alder: 60 5713 VOSSESTRAND
4
HEIDI HISDAL Stilling: Kokk Alder: 51 5713 VOSSESTRAND
5
TORE LUNDARHEIM Stilling: Tømrar Alder: 42 5713 VOSSESTRAND
6
FRODE NEDKVITNE Stilling: Tømrar Alder: 38 5713 VOSSESTRAND
7
KRISTINA JORDALEN Stilling: Bonde Alder: 33 5713 VOSSESTRAND
8
LARS WILLGOHS Stilling: Tømrar Alder: 53 5713 VOSSESTRAND
9
SVANHILD GRINDHEIM NORDANGER Stilling: Førskulelærar Alder: 44 5713 VOSSESTRAND
10
NINA URE Stilling: Førskulelærar Alder: 49 5713 VOSSESTRAND
11
ELLEN MARGRETHE KOLLER SELLAND Stilling: Fagarbeidar Alder: 41 5713 VOSSESTRAND
12
KÅRE SELLAND Stilling: Offiser Alder: 49 5713 VOSSESTRAND
13
FRANK GEORG NUMMEDAL Stilling: Ingeniør Alder: 42 5713 VOSSESTRAND
14
AUDUN OLAV GUDBRANDSTUEN Stilling: Meieriarbeidar Alder: 43 5713 VOSSESTRAND
15
ANNE MARIE JORDALEN Stilling: Reinhaldar Alder: 55 5713 VOSSESTRAND
16
LILLIAN ØYRE MIDTTUN Stilling: Butikkmedarbeidar Alder: 38 5713 VOSSESTRAND
17
CECILIE JOHNSEN TVEITE Stilling: Kokk Alder: 34 5713 VOSSESTRAND
18
RANDI DANIELSEN JORDALEN Stilling: Bonde Alder: 56 5713 VOSSESTRAND
19
STEINAR GREGERSEN Stilling: Tømrar Alder: 50 5713 VOSSESTRAND
20
MORTEN GUNNAR SAMSKOTT Stilling: Bonde Alder: 61 5713 VOSSESTRAND