RAUNDALEN SOKN

, 5700 VOSS 56 51 96 68 post@voss.kyrkja.no

Valresultat for soknerådsvalet 2015

Medlemer

NANNA KATHRINE NORDAHL 73 år, Pensjonist
Lista til nominasjonskomiteen 53 røyster
NILS VÅLE 48 år, Ingeniør
Lista til nominasjonskomiteen 48 røyster
GJERTRUD HEGG REIME 78 år, Pensjonist
Lista til nominasjonskomiteen 47 røyster
MIA HELEN JORDAN SCHEI 35 år, Butikkmedarbeidar
Lista til nominasjonskomiteen 47 røyster
TONE KOLVE NILSEN 45 år, Hjelpepleiar
Lista til nominasjonskomiteen 45 røyster
KNUT SKIPLE 77 år, Pensjonist
Lista til nominasjonskomiteen 44 røyster

Varamedlemer

MARGRETE DAHL SKIPLE 74 år, Pensjonist
Lista til nominasjonskomiteen 42 røyster
AUD MARIT BRATTÅKER 59 år, Avd.leiar
Lista til nominasjonskomiteen 41 røyster
LARS A KLØVE 79 år, Pensjonist
Lista til nominasjonskomiteen 40 røyster
TEODOR REIME 75 år, Pensjonist
Lista til nominasjonskomiteen 40 røyster

Lista til nominasjonskomiteen

1
NANNA KATHRINE NORDAHL Stilling: Pensjonist Alder: 69 5706 VOSS
2
NILS VÅLE Stilling: Ingeniør Alder: 44 5706 VOSS
3
GJERTRUD HEGG REIME Stilling: Pensjonist Alder: 74 5706 VOSS
4
MARGRETE DAHL SKIPLE Stilling: Pensjonist Alder: 70 5706 VOSS
5
AUD MARIT BRATTÅKER Stilling: Avd.leiar Alder: 55 5706 VOSS
6
KNUT SKIPLE Stilling: Pensjonist Alder: 73 5706 VOSS
7
LARS A KLØVE Stilling: Pensjonist Alder: 75 5706 VOSS
8
MIA HELEN JORDAN SCHEI Stilling: Butikkmedarbeidar Alder: 31 5706 VOSS
9
TONE KOLVE NILSEN Stilling: Hjelpepleiar Alder: 41 5706 VOSS
10
TEODOR REIME Stilling: Pensjonist Alder: 71 5706 VOSS