STRANDEBARM SOKN

5632 OMASTRAND 56 55 18 88 kyrkjekontoret@kvam.kyrkjer.net

Valresultat for soknerådsvalet 2015

Medlemer

TORILL GJERDE 61 år, Helsearbeidar
Lista til nominasjonskomiteen 256 røyster
OLAV PER TOMBRE 67 år, Pensjonist
Lista til nominasjonskomiteen 245 røyster
ÅSE SANDNES FOSSE 55 år, Logoped
Lista til nominasjonskomiteen 237 røyster
KRISTIAN NETELAND 72 år, Pensjonist
Lista til nominasjonskomiteen 231 røyster
BRITA KOLLTVEIT 72 år, Pensjonist
Lista til nominasjonskomiteen 224 røyster
ANNE MARIE BOGETVEIT BERGE 63 år, Butikkfunksjonær
Lista til nominasjonskomiteen 220 røyster
ANNE KRISTIN AASEN GJERSTAD 44 år, Førskulelærar
Lista til nominasjonskomiteen 213 røyster
SIV LJONES 53 år, Fiskerøktar
Lista til nominasjonskomiteen 212 røyster

Varamedlemer

GUNN BJØRG HÅLAND THORBJØRNSEN 52 år, Tannhelsesekretær
Lista til nominasjonskomiteen 210 røyster
VIGDIS BRU HAUGARVOLL 73 år, Pensjonist
Lista til nominasjonskomiteen 207 røyster
LINN-JEANETH STRØMMEN 32 år, Butikkekspeditør
Lista til nominasjonskomiteen 206 røyster
KETIL KARLSEN 46 år, HMS/QA-ingeniør
Lista til nominasjonskomiteen 204 røyster
LILLIAN HJARTÅKER FOSSE 60 år, Husmor
Lista til nominasjonskomiteen 201 røyster

Lista til nominasjonskomiteen

1
TORILL GJERDE Stilling: Helsearbeidar Alder: 58 5632 OMASTRAND
2
KRISTIAN NETELAND Stilling: Pensjonist Alder: 69 5630 STRANDEBARM
3
BRITA KOLLTVEIT Stilling: Pensjonist Alder: 69 5620 TØRVIKBYGD
4
ÅSE SANDNES FOSSE Stilling: Logoped Alder: 52 5630 STRANDEBARM
5
OLAV PER TOMBRE Stilling: Pensjonist Alder: 64 5630 STRANDEBARM
6
ANNE KRISTIN AASEN GJERSTAD Stilling: Førskulelærar Alder: 41 5632 OMASTRAND
7
SIV LJONES Stilling: Fiskerøktar Alder: 50 5620 TØRVIKBYGD
8
ANNE MARIE BOGETVEIT BERGE Stilling: Butikkfunksjonær Alder: 60 5630 STRANDEBARM
9
LILLIAN HJARTÅKER FOSSE Stilling: Husmor Alder: 57 5630 STRANDEBARM
10
VIGDIS BRU HAUGARVOLL Stilling: Pensjonist Alder: 70 5630 STRANDEBARM
11
KETIL KARLSEN Stilling: HMS/QA-ingeniør Alder: 43 5630 STRANDEBARM
12
LINN-JEANETH STRØMMEN Stilling: Butikkekspeditør Alder: 29 5630 STRANDEBARM
13
GUNN BJØRG HÅLAND THORBJØRNSEN Stilling: Tannhelsesekretær Alder: 49 5632 OMASTRAND