FJELL KYRKJELEGE FELLESRÅD

Tytebærbrekko 2, 5353 STRAUME 55 09 74 40 post.kyrkja@fjell.kommune.no

Valresultat for soknerådsvalet 2015

Kunne ikkje finne valresultatet for FJELL KYRKJELEGE FELLESRÅD