DALE SOKN

5722 DALEKVAM 56 59 39 20 kyrkjekontoret@vaksdal.kyrkja.no

Valresultat for soknerådsvalet 2015

Medlemer

BRITH KYDLAND 53 år, Helsesøster
Lista til nominasjonskomiteen 310 røyster
ROY STEINSLAND 30 år, Butikkmedarbeidar
Lista til nominasjonskomiteen 303 røyster
ELI KRINGLEBOTTEN 68 år, Pensjonist
Lista til nominasjonskomiteen 293 røyster
MORTEN BRUVIK ERDAL 35 år, Avdelingsleiar SPV
Lista til nominasjonskomiteen 285 røyster
ANITA JOHANSEN 54 år,
Lista til nominasjonskomiteen 283 røyster
KJARTAN DALE 46 år, Vernepleiar
Lista til nominasjonskomiteen 278 røyster

Varamedlemer

ATLE TERJESEN 52 år,
Lista til nominasjonskomiteen 277 røyster
THOR ALF ANDERSEN 56 år, Vaktmester
Lista til nominasjonskomiteen 274 røyster
EVELYN TVEDT 54 år, Helsefagarbeidar
Lista til nominasjonskomiteen 266 røyster
NINA JOHNSEN 50 år,
Lista til nominasjonskomiteen 261 røyster
SOLFRID LANGELAND GJERMO 72 år, Pensjonist
Lista til nominasjonskomiteen 258 røyster

Lista til nominasjonskomiteen

1
ROY STEINSLAND Stilling: Butikkmedarbeidar Alder: 27 5724 STANGHELLE
2
EVELYN TVEDT Stilling: Helsefagarbeidar Alder: 51 5722 DALEKVAM
3
ELI KRINGLEBOTTEN Stilling: Pensjonist Alder: 65 5724 STANGHELLE
4
ATLE TERJESEN Stilling: Alder: 49 5722 DALEKVAM
5
BRITH KYDLAND Stilling: Helsesøster Alder: 50 5722 DALEKVAM
6
MORTEN BRUVIK ERDAL Stilling: Avdelingsleiar SPV Alder: 32 5722 DALEKVAM
7
KJARTAN DALE Stilling: Vernepleiar Alder: 43 5724 STANGHELLE
8
SOLFRID LANGELAND GJERMO Stilling: Pensjonist Alder: 69 5724 STANGHELLE
9
THOR ALF ANDERSEN Stilling: Vaktmester Alder: 53 5722 DALEKVAM
10
NINA JOHNSEN Stilling: Alder: 47 5722 DALEKVAM
11
ANITA JOHANSEN Stilling: Alder: 51 5722 DALEKVAM
12
ELI BJØRG LEIREN Stilling: Næringsdrivande Alder: 61 5724 STANGHELLE