HAUS SOKN

5286 HAUS 56 19 22 80 kyrkje@osteroy.kommune.no

Valresultat for soknerådsvalet 2015

Medlemer

INGER MARGRETHE LITLAND 71 år, xxx
Lista til nominasjonskomiteen 141 røyster
ØYVIND VATLE 52 år, xxx
Lista til nominasjonskomiteen 134 røyster
JOANNA CECILE FLEMING 48 år, xxx
Lista til nominasjonskomiteen 132 røyster
GEIR ATLE MJELDE 57 år, xxx
Lista til nominasjonskomiteen 128 røyster
INGUNN TORP BELL 45 år, xxx
Lista til nominasjonskomiteen 127 røyster
IRENE MIDTTUN 39 år, xxx
Lista til nominasjonskomiteen 127 røyster

Varamedlemer

TURID SOFIE FEIDJE MJELDE 51 år, xxx
Lista til nominasjonskomiteen 125 røyster
MARTHE ELISABETH ROMSLO 40 år, xxx
Lista til nominasjonskomiteen 122 røyster
AUDUN ROLLAND 50 år, xxx
Lista til nominasjonskomiteen 114 røyster
GUNN KARIN HANSEN 60 år, xxx
Lista til nominasjonskomiteen 111 røyster
TONE HETLEVIK 48 år, xxx
Lista til nominasjonskomiteen 109 røyster

Lista til nominasjonskomiteen

1
JOANNA CECILE FLEMING Stilling: xxx Alder: 45 5286 HAUS
2
GEIR ATLE MJELDE Stilling: xxx Alder: 54 5286 HAUS
3
INGUNN TORP BELL Stilling: xxx Alder: 42 5286 HAUS
4
IRENE MIDTTUN Stilling: xxx Alder: 36 5286 HAUS
5
AUDUN ROLLAND Stilling: xxx Alder: 47 5286 HAUS
6
TONE HETLEVIK Stilling: xxx Alder: 45 5286 HAUS
7
GUNN KARIN HANSEN Stilling: xxx Alder: 57 5286 HAUS
8
MARTHE ELISABETH ROMSLO Stilling: xxx Alder: 37 5286 HAUS
9
TURID SOFIE FEIDJE MJELDE Stilling: xxx Alder: 48 5286 HAUS
10
ØYVIND VATLE Stilling: xxx Alder: 49 5286 HAUS
11
INGER MARGRETHE LITLAND Stilling: xxx Alder: 68 5286 HAUS