GJERSTAD SOKN

, 5282 LONEVÅG 56 19 22 80 kyrkje@osteroy.kommune.no

Valresultat for soknerådsvalet 2015

Medlemer

ANNE CECILIE SKEIDSVOLL 52 år, Kandidat
Lista til nominasjonskomiteen 250 røyster
SYNNØVE TVEITERÅS 41 år,
Lista til nominasjonskomiteen 246 røyster
BJARTE MIDTTUN 60 år,
Lista til nominasjonskomiteen 244 røyster
KARI VEVLE REIGSTAD 53 år, Kandidat
Lista til nominasjonskomiteen 242 røyster
REIDUN VEVLE 70 år, Kandidat
Lista til nominasjonskomiteen 237 røyster
KNUT OLE MORTENSEN 47 år, Kandidat
Lista til nominasjonskomiteen 220 røyster
TORE TVEITERÅS 47 år, Kandidat
Lista til nominasjonskomiteen 216 røyster
TURID BJØRNDAL NJÅSTAD 55 år, Kandidat
Lista til nominasjonskomiteen 215 røyster

Varamedlemer

ELLINOR PEDERSEN 68 år, Kandidat
Lista til nominasjonskomiteen 207 røyster
REIDUN SÆTERSTØL 61 år, Kandidat
Lista til nominasjonskomiteen 206 røyster
MARIT HAUGE HAAGENSEN 40 år, Kandidat
Lista til nominasjonskomiteen 206 røyster
HANS PETTER HAUGE 22 år, Kandidat
Lista til nominasjonskomiteen 205 røyster
ASTRID JOHANSSON 69 år, Kandidat
Lista til nominasjonskomiteen 204 røyster

Lista til nominasjonskomiteen

1
SYNNØVE TVEITERÅS Stilling: Alder: 37 5281 VALESTRANDSFOSSEN
2
BJARTE MIDTTUN Stilling: Alder: 56 5282 LONEVÅG
3
KNUT OLE MORTENSEN Stilling: Kandidat Alder: 43 5282 LONEVÅG
4
ANNE CECILIE SKEIDSVOLL Stilling: Kandidat Alder: 48 5282 LONEVÅG
5
TORE TVEITERÅS Stilling: Kandidat Alder: 43 5281 VALESTRANDSFOSSEN
6
REIDUN VEVLE Stilling: Kandidat Alder: 66 5282 LONEVÅG
7
KARI VEVLE REIGSTAD Stilling: Kandidat Alder: 49 5281 VALESTRANDSFOSSEN
8
REIDUN SÆTERSTØL Stilling: Kandidat Alder: 57 5281 VALESTRANDSFOSSEN
9
MARIT HAUGE HAAGENSEN Stilling: Kandidat Alder: 36 5281 VALESTRANDSFOSSEN
10
ASTRID JOHANSSON Stilling: Kandidat Alder: 65 5036 BERGEN
11
ELLINOR PEDERSEN Stilling: Kandidat Alder: 64 5282 LONEVÅG
12
TURID BJØRNDAL NJÅSTAD Stilling: Kandidat Alder: 51 5282 LONEVÅG
13
HANS PETTER HAUGE Stilling: Kandidat Alder: 18 5281 VALESTRANDSFOSSEN