VIKE SOKN

, 5994 VIKANES 56 35 72 30 ostereidet@lindas.kirken.no

Valresultat for soknerådsvalet 2015

Medlemer

STIAN ANDRE RAUNEHAUG 35 år,
Lista til nominasjonskomiteen 518 røyster
ESPEN BØ 37 år,
Lista til nominasjonskomiteen 516 røyster
BORGHILD TOFT 60 år,
Lista til nominasjonskomiteen 506 røyster
ODD MOLVIK 62 år,
Lista til nominasjonskomiteen 489 røyster
NILS OVE HAUGE 48 år,
Lista til nominasjonskomiteen 476 røyster
BERGE TOPPE 78 år,
Lista til nominasjonskomiteen 474 røyster
BJØRG ÅSGARD 60 år,
Lista til nominasjonskomiteen 466 røyster
ÅGE HAUGE 55 år,
Lista til nominasjonskomiteen 459 røyster

Varamedlemer

IVAR EIDSHEIM 74 år,
Lista til nominasjonskomiteen 453 røyster
TORILL HELLEM 59 år,
Lista til nominasjonskomiteen 442 røyster
TERJE ROMARHEIM 65 år,
Lista til nominasjonskomiteen 439 røyster
ANDREAS BERG 64 år,
Lista til nominasjonskomiteen 435 røyster

Lista til nominasjonskomiteen

1
STIAN ANDRE RAUNEHAUG Stilling: Alder: 31 5915 HJELMÅS
2
ODD MOLVIK Stilling: Alder: 58 5993 OSTEREIDET
3
BORGHILD TOFT Stilling: Alder: 56 5994 VIKANES
4
ESPEN BØ Stilling: Alder: 33 5915 HJELMÅS
5
ANDREAS BERG Stilling: Alder: 60 5993 OSTEREIDET
6
ÅGE HAUGE Stilling: Alder: 51 5993 OSTEREIDET
7
BJØRG ÅSGARD Stilling: Alder: 56 5915 HJELMÅS
8
BERGE TOPPE Stilling: Alder: 74 5915 HJELMÅS
9
NILS OVE HAUGE Stilling: Alder: 44 5915 HJELMÅS
10
TORILL HELLEM Stilling: Alder: 55 5915 HJELMÅS
11
TERJE ROMARHEIM Stilling: Alder: 61 5915 HJELMÅS
12
IVAR EIDSHEIM Stilling: Alder: 70 5993 OSTEREIDET