KINN SOKN

6900 FLORØ 57 75 25 30 post@kinn.kyrkja.no

Valresultat for soknerådsvalet 2015

Medlemer

TOVE SKUDAL 42 år, Sjukepleiar
Lista til nominasjonskomiteen 1597 røyster
INGVILL FØRDE TORVANGER 50 år, Miljøarbeider
Lista til nominasjonskomiteen 1576 røyster
MERETHE SUSANNE SOLHEIM KNAPSTAD 56 år, Heimeverande
Lista til nominasjonskomiteen 1501 røyster
HELGE SÅRHEIM 54 år, Fastlege
Lista til nominasjonskomiteen 1481 røyster
ERLING NYDAL 52 år, Høgskulelektor
Lista til nominasjonskomiteen 1465 røyster
INGELIN STANG 51 år, Assistent
Lista til nominasjonskomiteen 1444 røyster
BJØRG JANSEN MIKALSEN 74 år, Pensjonist
Lista til nominasjonskomiteen 1408 røyster
JAN MIDTBØ 64 år, Lærar
Lista til nominasjonskomiteen 1380 røyster
GRETHE AMUNDSEN 68 år, Kontormedarbeider
Lista til nominasjonskomiteen 1359 røyster
GURI SKORPEN 69 år, Heimeverande
Lista til nominasjonskomiteen 1356 røyster

Varamedlemer

ÅSE IREN TONHEIM KORNELIUSSEN 60 år, Fagleiar
Lista til nominasjonskomiteen 1355 røyster
SNORRE SEIM 63 år, Advokat
Lista til nominasjonskomiteen 1338 røyster
PER KRISTIAN BYRKJELAND 32 år, Bussjåfør
Lista til nominasjonskomiteen 1337 røyster
REIDUN EIKELAND HALVORSEN 72 år, Pensjonist
Lista til nominasjonskomiteen 1325 røyster
RUNE MAGNAR BORTNE 63 år, Regnskapskonsulent
Lista til nominasjonskomiteen 1324 røyster

Lista til nominasjonskomiteen

1
MERETHE SUSANNE SOLHEIM KNAPSTAD Stilling: Heimeverande Alder: 52 6900 FLORØ
2
HELGE SÅRHEIM Stilling: Fastlege Alder: 50 6900 FLORØ
3
BJØRG JANSEN MIKALSEN Stilling: Pensjonist Alder: 70 6900 FLORØ
4
ERLING NYDAL Stilling: Høgskulelektor Alder: 48 6900 FLORØ
5
TOVE SKUDAL Stilling: Sjukepleiar Alder: 38 6900 FLORØ
6
EIVIND KRISTOFFER HJELLUM Stilling: Pensjonist Alder: 69 6900 FLORØ
7
GURI SKORPEN Stilling: Heimeverande Alder: 65 6918 SØR-SKORPA
8
SNORRE SEIM Stilling: Advokat Alder: 59 6900 FLORØ
9
INGVILL FØRDE TORVANGER Stilling: Miljøarbeider Alder: 46 6900 FLORØ
10
INGELIN STANG Stilling: Assistent Alder: 47 6900 FLORØ
11
INGVE HIDLE SIGMUNDSEN Stilling: Lagersjef Alder: 29 6900 FLORØ
12
SISSEL KARIN KRISTOFFERSEN Stilling: Høgskulelektor Alder: 57 6900 FLORØ
13
ÅSE IREN TONHEIM KORNELIUSSEN Stilling: Fagleiar Alder: 56 6900 FLORØ
14
REIDUN EIKELAND HALVORSEN Stilling: Pensjonist Alder: 68 6900 FLORØ
15
PER KRISTIAN BYRKJELAND Stilling: Bussjåfør Alder: 28 6900 FLORØ
16
AASE TORHILD SÆTHER STAVANG Stilling: Pensjonist Alder: 67 6900 FLORØ
17
JENNY-ELIN KARSTENSEN INDREHUS Stilling: Sjukepleiar Alder: 45 6900 FLORØ
18
JAN MIDTBØ Stilling: Lærar Alder: 60 6900 FLORØ
19
FREDDY DOUGLAS JENSEN Stilling: Pensjonist Alder: 65 6900 FLORØ
20
MONIKA SYLVI SKAGEN BJØRBÆK Stilling: Pensjonist Alder: 70 6900 FLORØ
21
LASSE SEIM Stilling: Avdelingsledar Alder: 65 6900 FLORØ
22
GRETHE AMUNDSEN Stilling: Kontormedarbeider Alder: 64 6900 FLORØ
23
VENCHE STANDAL BYRKJELAND Stilling: Ass. rektor Alder: 55 6900 FLORØ
24
RUNE MAGNAR BORTNE Stilling: Regnskapskonsulent Alder: 59 6900 FLORØ
25
HILDEGUNN KVISTAD Stilling: Førskulelærar Alder: 60 6900 FLORØ