EIKEFJORD SOKN

Strandgata 43, 6900 FLORØ 57 75 25 30 post@kinn.kyrkja.no

Valresultat for soknerådsvalet 2015

Medlemer

SILJE KNAPSTAD 29 år, Konsulent
Lista til nominasjonskomiteen 332 røyster
IRENE HAVN 57 år, Barnevernspedagog
Lista til nominasjonskomiteen 324 røyster
BIRTHE TERESE FJELL OSLAND 44 år, Assistent
Lista til nominasjonskomiteen 318 røyster
TORE MARTIN ØREN 48 år, Elektromontør
Lista til nominasjonskomiteen 314 røyster
VIGDIS SOLBERG 70 år, Pensjonist
Lista til nominasjonskomiteen 313 røyster
BENTE DVERGSDAL OSA 56 år, Fagarbeider
Lista til nominasjonskomiteen 303 røyster
SUSETTE ROCKWELL ESP 47 år, Førskulelærar
Lista til nominasjonskomiteen 299 røyster
TONE SANDVIK 43 år, Sjukepleiar
Lista til nominasjonskomiteen 289 røyster

Varamedlemer

ELISABETH SOLHEIM 51 år, Bonde
Lista til nominasjonskomiteen 288 røyster
SOLFRID KARIN ASK FOTLAND 76 år, Pensjonist
Lista til nominasjonskomiteen 286 røyster
BENTE KARIN HOVLAND 58 år, Sjukepleiar
Lista til nominasjonskomiteen 285 røyster
EVY ANN ESP 66 år, Heimeverande
Lista til nominasjonskomiteen 283 røyster
JEANETTE SØRBOTTEN 37 år, Heimeverande
Lista til nominasjonskomiteen 269 røyster

Lista til nominasjonskomiteen

1
SILJE KNAPSTAD Stilling: Konsulent Alder: 26 6940 EIKEFJORD
2
SOLFRID KARIN ASK FOTLAND Stilling: Pensjonist Alder: 73 6940 EIKEFJORD
3
BENTE DVERGSDAL OSA Stilling: Fagarbeider Alder: 53 6940 EIKEFJORD
4
SUSETTE ROCKWELL ESP Stilling: Førskulelærar Alder: 44 6940 EIKEFJORD
5
TONE SANDVIK Stilling: Sjukepleiar Alder: 40 6940 EIKEFJORD
6
IRENE HAVN Stilling: Barnevernspedagog Alder: 54 6940 EIKEFJORD
7
JEANETTE SØRBOTTEN Stilling: Heimeverande Alder: 34 6940 EIKEFJORD
8
VIGDIS SOLBERG Stilling: Pensjonist Alder: 67 6940 EIKEFJORD
9
ELISABETH SOLHEIM Stilling: Bonde Alder: 48 6940 EIKEFJORD
10
EVY ANN ESP Stilling: Heimeverande Alder: 63 6940 EIKEFJORD
11
TORE MARTIN ØREN Stilling: Elektromontør Alder: 45 6940 EIKEFJORD
12
BIRTHE TERESE FJELL OSLAND Stilling: Assistent Alder: 41 6940 EIKEFJORD
13
BENTE KARIN HOVLAND Stilling: Sjukepleiar Alder: 55 6940 EIKEFJORD