BREKKE SOKN

5966 EIVINDVIK 57 78 20 70 sokneprest.gulen@gulen.kommune.no

Valresultat for soknerådsvalet 2015

Medlemer

CATHRINE WAAGE TVEIT 43 år, ------------------
Lista til nominasjonskomiteen 187 røyster
BJARNE ATLE TYNNING 58 år, --------------------
Lista til nominasjonskomiteen 178 røyster
KRISTIN KJELBY 45 år, --------------------
Lista til nominasjonskomiteen 147 røyster
SISSEL ANITA KVAME 41 år, --------------------
Lista til nominasjonskomiteen 142 røyster
TURID KARIN STRØMSNES 65 år, --------------------
Lista til nominasjonskomiteen 137 røyster
MAGNUS GUNNAR OPPEDAL 51 år, --------------------
Lista til nominasjonskomiteen 135 røyster

Varamedlemer

JOHNNY LEIDVIN LANGVATN 55 år, --------------------
Lista til nominasjonskomiteen 135 røyster
BODIL VÅGSETH 44 år, --------------------
Lista til nominasjonskomiteen 134 røyster
ANNE GUNN YNNESDAL 59 år, --------------------
Lista til nominasjonskomiteen 133 røyster
JAN EVEN ØSTERBØ 50 år, --------------------
Lista til nominasjonskomiteen 132 røyster
ELSE KARIN VEDÅ 61 år, --------------------
Lista til nominasjonskomiteen 131 røyster

Lista til nominasjonskomiteen

1
CATHRINE WAAGE TVEIT Stilling: ------------------ Alder: 39 5961 BREKKE
2
BJARNE ATLE TYNNING Stilling: -------------------- Alder: 54 5961 BREKKE
3
SISSEL ANITA KVAME Stilling: -------------------- Alder: 37 5961 BREKKE
4
KÅRE SIGURD KRAKHELLA Stilling: -------------------- Alder: 62 5961 BREKKE
5
ELSE KARIN VEDÅ Stilling: -------------------- Alder: 57 5961 BREKKE
6
KRISTIN KJELBY Stilling: -------------------- Alder: 41 5961 BREKKE
7
TURID KARIN STRØMSNES Stilling: -------------------- Alder: 61 5961 BREKKE
8
ANNE GUNN YNNESDAL Stilling: -------------------- Alder: 55 5961 BREKKE
9
JAN EVEN ØSTERBØ Stilling: -------------------- Alder: 46 5961 BREKKE
10
BODIL VÅGSETH Stilling: -------------------- Alder: 40 5961 BREKKE
11
MAGNUS GUNNAR OPPEDAL Stilling: -------------------- Alder: 47 5961 BREKKE
12
JOHNNY LEIDVIN LANGVATN Stilling: -------------------- Alder: 51 5961 BREKKE
13
RENATE SÆTRE Stilling: -------------------- Alder: 34 5961 BREKKE