GULEN SOKN

Eivindvikvegen 1119, 5966 EIVINDVIK 57 78 20 70 sokneprest.gulen@gulen.kommune.no

Valresultat for soknerådsvalet 2015

Medlemer

JAN HENRIK LEKNES 54 år, --------------------
Lista til nominasjonskomiteen 332 røyster
MÅLFRID UNDERTUN 69 år, --------------------
Lista til nominasjonskomiteen 315 røyster
IDDI KARIN GLENJEN 68 år, --------------------
Lista til nominasjonskomiteen 293 røyster
IRENE VENKE MONGSTAD 57 år, --------------------
Lista til nominasjonskomiteen 285 røyster
MAIKE NORMAN BØE 39 år, --------------------
Lista til nominasjonskomiteen 283 røyster
SIGNE BAARØY 38 år, --------------------
Lista til nominasjonskomiteen 281 røyster

Varamedlemer

NINA KOLÅS RUTLEDAL 38 år, --------------------
Lista til nominasjonskomiteen 268 røyster
KJELLFRID BERGE 43 år, --------------------
Lista til nominasjonskomiteen 265 røyster
KÅRE JOHAN TVEIT 52 år, --------------------
Lista til nominasjonskomiteen 265 røyster
VIBECKE AUSTGULEN 48 år, ------------------
Lista til nominasjonskomiteen 264 røyster
GUNNAR NESSE 50 år, --------------------
Lista til nominasjonskomiteen 259 røyster

Lista til nominasjonskomiteen

1
MÅLFRID UNDERTUN Stilling: -------------------- Alder: 66 5966 EIVINDVIK
2
IDDI KARIN GLENJEN Stilling: -------------------- Alder: 65 5960 DALSØYRA
3
JAN HENRIK LEKNES Stilling: -------------------- Alder: 51 5966 EIVINDVIK
4
IRENE VENKE MONGSTAD Stilling: -------------------- Alder: 54 5966 EIVINDVIK
5
KJELLFRID BERGE Stilling: -------------------- Alder: 40 5960 DALSØYRA
6
KÅRE JOHAN TVEIT Stilling: -------------------- Alder: 49 5966 EIVINDVIK
7
SIGNE BAARØY Stilling: -------------------- Alder: 35 5960 DALSØYRA
8
MAIKE NORMAN BØE Stilling: -------------------- Alder: 36 5966 EIVINDVIK
9
ANBJØRG HAUGE Stilling: -------------------- Alder: 63 5960 DALSØYRA
10
NINA KOLÅS RUTLEDAL Stilling: -------------------- Alder: 35 5966 EIVINDVIK
11
GUNNAR NESSE Stilling: -------------------- Alder: 47 5960 DALSØYRA
12
GRETHE BIRGIT SANDNES Stilling: -------------------- Alder: 73 5960 DALSØYRA
13
VIBECKE AUSTGULEN Stilling: ------------------ Alder: 45 5960 DALSØYRA
14
KJELL HENRIK NORDAL Stilling: -------------------- Alder: 59 5960 DALSØYRA