MJØMNA SOKN

5966 EIVINDVIK 57 78 20 70 sokneprest.gulen@gulen.kommune.no

Valresultat for soknerådsvalet 2015

Medlemer

BENTE IREN HAUGEN 60 år, ----------------
Lista til nominasjonskomiteen 185 røyster
MARTE ARNSTØL BIRKNES 32 år, --------------------
Lista til nominasjonskomiteen 162 røyster
ANNE KRISTINE EVJENTH YTREØY 64 år, --------------------
Lista til nominasjonskomiteen 162 røyster
KJELL JAN KVERSØY 63 år, --------------------
Lista til nominasjonskomiteen 158 røyster
KRISTIN MJANGER 53 år, --------------------
Lista til nominasjonskomiteen 158 røyster
INGER ALISE EINEBÆRHOLM 60 år, --------------------
Lista til nominasjonskomiteen 157 røyster

Varamedlemer

ARVE HARALD MJØMEN 65 år, --------------------
Lista til nominasjonskomiteen 145 røyster
MINA CATRIN DAHL ANDREASSEN 31 år, --------------------
Lista til nominasjonskomiteen 143 røyster
SØLVI-ANN ODDEKALV 61 år, --------------------
Lista til nominasjonskomiteen 143 røyster
SISSEL BERGITTE UNNELAND 70 år, --------------------
Lista til nominasjonskomiteen 139 røyster
ANN HELEN BIRKNES 47 år, --------------------
Lista til nominasjonskomiteen 138 røyster

Lista til nominasjonskomiteen

1
BENTE IREN HAUGEN Stilling: ---------------- Alder: 56 5970 BYRKNESØY
2
KJELL JAN KVERSØY Stilling: -------------------- Alder: 59 5978 MJØMNA
3
MARTE ARNSTØL BIRKNES Stilling: -------------------- Alder: 28 5977 ÅNNELAND
4
ANNE KRISTINE EVJENTH YTREØY Stilling: -------------------- Alder: 60 5970 BYRKNESØY
5
ARVE HARALD MJØMEN Stilling: -------------------- Alder: 61 5978 MJØMNA
6
INGER ALISE EINEBÆRHOLM Stilling: -------------------- Alder: 56 5970 BYRKNESØY
7
KRISTIN MJANGER Stilling: -------------------- Alder: 49 5978 MJØMNA
8
MINA CATRIN DAHL ANDREASSEN Stilling: -------------------- Alder: 27 5977 ÅNNELAND
9
SØLVI-ANN ODDEKALV Stilling: -------------------- Alder: 57 5970 BYRKNESØY
10
ANN HELEN BIRKNES Stilling: -------------------- Alder: 43 5970 BYRKNESØY
11
KJELL NYMARK Stilling: ---------------- Alder: 60 5970 BYRKNESØY
12
SISSEL BERGITTE UNNELAND Stilling: -------------------- Alder: 66 5977 ÅNNELAND