FRESVIK SOKN

6896 FRESVIK 57 69 82 92

Valresultat for soknerådsvalet 2015

Medlemer

NANN INGUNN SIMLENES 60 år, Drosjeeigar
Lista til nominasjonskomiteen 110 røyster
JOHN BØTHUN 59 år, Teknisk teiknar
Lista til nominasjonskomiteen 102 røyster
SIGMUND HAUGLUM 50 år, Fagarbeidar
Lista til nominasjonskomiteen 101 røyster
DAGFINN FLÆTE 48 år, Bonde
Lista til nominasjonskomiteen 98 røyster
ANITA HØYDAL 52 år, Lærar
Lista til nominasjonskomiteen 98 røyster
MICHELLE BØTHUN SMEDEGÅRD 27 år, Helsefagarbeidar
Lista til nominasjonskomiteen 97 røyster

Varamedlemer

HILDEGUNN MÅRSTIG TRETTETEIG 53 år, Omsorgsarbeidar
Lista til nominasjonskomiteen 96 røyster
MARI BØTUN 26 år, Deltidsstudent
Lista til nominasjonskomiteen 95 røyster
JON BREILID 70 år, Pensjonist
Lista til nominasjonskomiteen 94 røyster
ANNE SIGRID KVAMMEN 61 år, Bonde
Lista til nominasjonskomiteen 92 røyster
JARLE BREILID 72 år, Bonde
Lista til nominasjonskomiteen 88 røyster

Lista til nominasjonskomiteen

1
HILDEGUNN MÅRSTIG TRETTETEIG Stilling: Omsorgsarbeidar Alder: 50 6896 FRESVIK
2
SIGMUND HAUGLUM Stilling: Fagarbeidar Alder: 47 6896 FRESVIK
3
NANN INGUNN SIMLENES Stilling: Drosjeeigar Alder: 57 6896 FRESVIK
4
DAGFINN FLÆTE Stilling: Bonde Alder: 45 6896 FRESVIK
5
JON BREILID Stilling: Pensjonist Alder: 67 6896 FRESVIK
6
MICHELLE BØTHUN SMEDEGÅRD Stilling: Helsefagarbeidar Alder: 24 6896 FRESVIK
7
MARI BØTUN Stilling: Deltidsstudent Alder: 23 6896 FRESVIK
8
ANNE SIGRID KVAMMEN Stilling: Bonde Alder: 58 6896 FRESVIK
9
JOHN BØTHUN Stilling: Teknisk teiknar Alder: 56 6896 FRESVIK
10
ANITA HØYDAL Stilling: Lærar Alder: 49 6896 FRESVIK
11
JARLE BREILID Stilling: Bonde Alder: 69 6896 FRESVIK