FJÆRLAND SOKN

6848 FJÆRLAND 57 67 99 85 post@sogndal.kyrkja.no

Valresultat for soknerådsvalet 2015

Medlemer

NILS SKEIDE 77 år, Pensjonist
Lista til nominasjonskomiteen 152 røyster
BERIT CARLSEN ORHEIM 69 år, Pensjonist
Lista til nominasjonskomiteen 148 røyster
MARIANNE SUPPHELLEN 43 år, Dagleg leiar/kyrkjet
Lista til nominasjonskomiteen 134 røyster
MARITA KVITBERG 42 år, Førskulelærar
Lista til nominasjonskomiteen 131 røyster
HILDE SUPPHELLEN 48 år, Bonde/Heimehjelp
Lista til nominasjonskomiteen 127 røyster
HANS HAUGEN 69 år, Pensjonist
Lista til nominasjonskomiteen 124 røyster

Varamedlemer

GERD TURID JUKLESTAD 63 år, Bonde
Lista til nominasjonskomiteen 123 røyster
SIV JANE RAUBOTI 52 år, Lærar
Lista til nominasjonskomiteen 121 røyster
SVERRE TUFTE MUNDAL 59 år, Entreprenør
Lista til nominasjonskomiteen 120 røyster
ANDRÉ ØYGARD 35 år, Sjølvst.næringsdriv
Lista til nominasjonskomiteen 118 røyster
KLARA HEIMLID BØYUM 57 år, Helsefagarbeidar
Lista til nominasjonskomiteen 116 røyster

Lista til nominasjonskomiteen

1
NILS SKEIDE Stilling: Pensjonist Alder: 74 6848 FJÆRLAND
2
BERIT CARLSEN ORHEIM Stilling: Pensjonist Alder: 66 6848 FJÆRLAND
3
SVERRE TUFTE MUNDAL Stilling: Entreprenør Alder: 56 6848 FJÆRLAND
4
MARIANNE SUPPHELLEN Stilling: Dagleg leiar/kyrkjet Alder: 40 6848 FJÆRLAND
5
MARITA KVITBERG Stilling: Førskulelærar Alder: 39 6848 FJÆRLAND
6
SIV JANE RAUBOTI Stilling: Lærar Alder: 49 6848 FJÆRLAND
7
GERD TURID JUKLESTAD Stilling: Bonde Alder: 60 6848 FJÆRLAND
8
HANS HAUGEN Stilling: Pensjonist Alder: 66 6848 FJÆRLAND
9
HILDE SUPPHELLEN Stilling: Bonde/Heimehjelp Alder: 45 6848 FJÆRLAND
10
ANDRÉ ØYGARD Stilling: Sjølvst.næringsdriv Alder: 32 6848 FJÆRLAND
11
KLARA HEIMLID BØYUM Stilling: Helsefagarbeidar Alder: 54 6848 FJÆRLAND