BALESTRAND SOKN

Sjøtunsvegen 6, 6899 BALESTRAND 57 69 15 48 kontor@balestrand.kyrkja.no

Valresultat for soknerådsvalet 2015

Medlemer

HELGE OTTAR ULVESTAD 64 år, Dagleg leiar
Lista til nominasjonskomiteen 328 røyster
ÅSHILD ALTE SAGEVIK 38 år, Miljøterapeut
Lista til nominasjonskomiteen 327 røyster
KARI KVIKNE 51 år, Bookingsjef
Lista til nominasjonskomiteen 323 røyster
INGRID MARGRETE MENES 67 år, Pensjonist
Lista til nominasjonskomiteen 321 røyster
TORE MAGNUS BRUDVIK 70 år, Pensjonist
Lista til nominasjonskomiteen 317 røyster
JENNY KRISTIN MENES 38 år, Fastlege
Lista til nominasjonskomiteen 313 røyster
ANNE-BRIT BALEVIK 54 år, Lærar
Lista til nominasjonskomiteen 308 røyster
MARGOT RYSSDAL 71 år, Lærar
Lista til nominasjonskomiteen 291 røyster

Varamedlemer

ANNE RITA SÆLE 61 år, Apotekteknikar
Lista til nominasjonskomiteen 280 røyster
MALENE SVÆREN MUNDAL 27 år, Helsefagarbeidar
Lista til nominasjonskomiteen 279 røyster
JUST GUNVALD OLSEN 70 år, Uføretrygda
Lista til nominasjonskomiteen 279 røyster
LIZ-JANNE FEIDJE NORDEIDE 30 år, Sjukepleiar
Lista til nominasjonskomiteen 278 røyster
BJARNE SENNESETH 72 år, Pensjonist
Lista til nominasjonskomiteen 275 røyster

Lista til nominasjonskomiteen

1
HELGE OTTAR ULVESTAD Stilling: Dagleg leiar Alder: 61 6899 BALESTRAND
2
INGRID MARGRETE MENES Stilling: Pensjonist Alder: 64 6899 BALESTRAND
3
ÅSHILD ALTE SAGEVIK Stilling: Miljøterapeut Alder: 35 6899 BALESTRAND
4
TORE MAGNUS BRUDVIK Stilling: Pensjonist Alder: 67 6899 BALESTRAND
5
ANNE-BRIT BALEVIK Stilling: Lærar Alder: 51 6899 BALESTRAND
6
KARI KVIKNE Stilling: Bookingsjef Alder: 48 6899 BALESTRAND
7
MARGOT RYSSDAL Stilling: Lærar Alder: 68 6899 BALESTRAND
8
MALENE SVÆREN MUNDAL Stilling: Helsefagarbeidar Alder: 24 6899 BALESTRAND
9
BJARNE SENNESETH Stilling: Pensjonist Alder: 69 6899 BALESTRAND
10
JANNE HELEN MIDTTUN VERVIK Stilling: Hjelpepleiar Alder: 44 6899 BALESTRAND
11
JENNY KRISTIN MENES Stilling: Fastlege Alder: 35 6899 BALESTRAND
12
ANNE RITA SÆLE Stilling: Apotekteknikar Alder: 58 6899 BALESTRAND
13
ASBJØRN APNESETH Stilling: Miljøterapeut Alder: 60 6899 BALESTRAND
14
LIZ-JANNE FEIDJE NORDEIDE Stilling: Sjukepleiar Alder: 27 6899 BALESTRAND
15
JUST GUNVALD OLSEN Stilling: Uføretrygda Alder: 67 6899 BALESTRAND