UNDREDAL SOKN

5746 UNDREDAL 57 63 29 96 kyrkja@aurland.kommune.no

Valresultat for soknerådsvalet 2015

Medlemer

INGER OLINE ØY 69 år, Pensjonist
Lista til nominasjonskomiteen 41 røyster
GUNHILD STRAND BORLAUG 59 år, Bonde
Lista til nominasjonskomiteen 39 røyster

Varamedlemer

KNUT NEDBERGE 60 år, Likningsfunksjonær
Lista til nominasjonskomiteen 37 røyster
ARVID STEGEN 58 år, Gartnar
Lista til nominasjonskomiteen 36 røyster

Lista til nominasjonskomiteen

1
ARVID STEGEN Stilling: Gartnar Alder: 55 5746 UNDREDAL
2
KNUT NEDBERGE Stilling: Likningsfunksjonær Alder: 57 5746 UNDREDAL
3
INGER OLINE ØY Stilling: Pensjonist Alder: 66 5746 UNDREDAL
4
GUNHILD STRAND BORLAUG Stilling: Bonde Alder: 56 5746 UNDREDAL