HAFSLO SOKN

6869 HAFSLO 57 68 56 41 vegard@kyrkja.luster.no

Valresultat for soknerådsvalet 2015

Medlemer

HERMUND ALME 53 år, ..
Lista til nominasjonskomiteen 468 røyster
SVEIN SOLHEIM 73 år, ..
Lista til nominasjonskomiteen 425 røyster
KJERSTIN-MARI HOLM CARLSEN 45 år, ..
Lista til nominasjonskomiteen 415 røyster
SIGFRID MARGARETA AHLIN SØVDE 52 år, ..
Lista til nominasjonskomiteen 399 røyster
VIVIAN KVAM 38 år, ..
Lista til nominasjonskomiteen 393 røyster
ANNE GRETE LOMHEIM 45 år, ..
Lista til nominasjonskomiteen 376 røyster

Varamedlemer

NINA URDAL 47 år, ..
Lista til nominasjonskomiteen 373 røyster
KNUT KVAM 55 år, ..
Lista til nominasjonskomiteen 372 røyster
LARS ERIK KJOS 38 år, ..
Lista til nominasjonskomiteen 365 røyster
HELENE FLATLAND ERFJORD 52 år, ..
Lista til nominasjonskomiteen 359 røyster
LAILA HEGGESTAD 49 år, ..
Lista til nominasjonskomiteen 358 røyster

Lista til nominasjonskomiteen

1
HERMUND ALME Stilling: .. Alder: 50 6869 HAFSLO
2
KJERSTIN-MARI HOLM CARLSEN Stilling: .. Alder: 42 6869 HAFSLO
3
SVEIN SOLHEIM Stilling: .. Alder: 70 6869 HAFSLO
4
ANNE GRETE LOMHEIM Stilling: .. Alder: 42 6869 HAFSLO
5
KNUT KVAM Stilling: .. Alder: 52 6869 HAFSLO
6
NINA URDAL CIROTZKI Stilling: .. Alder: 44 6869 HAFSLO
7
LARS ERIK KJOS Stilling: .. Alder: 35 6869 HAFSLO
8
SIGFRID MARGARETA AHLIN SØVDE Stilling: .. Alder: 49 6869 HAFSLO
9
VIVIAN KVAM Stilling: .. Alder: 35 6869 HAFSLO
10
LAILA HEGGESTAD Stilling: .. Alder: 46 6869 HAFSLO
11
HELENE FLATLAND ERFJORD Stilling: .. Alder: 49 6869 HAFSLO
12
LIV MARGRETE EIKEBERG Stilling: .. Alder: 54 6869 HAFSLO
13
LINE HILLESTAD ESPELAND Stilling: .. Alder: 42 6869 HAFSLO
14
NINA BRINGEDAL Stilling: .. Alder: 31 6869 HAFSLO