GAUPNE SOKN

6868 GAUPNE 57 68 56 40 geir@kyrkja.luster.no

Valresultat for soknerådsvalet 2015

Medlemer

ELSE SOFIE KÅSINE 74 år, ..
Lista til nominasjonskomiteen 316 røyster
NELLY TORUNN ØYGARD 62 år, ..
Lista til nominasjonskomiteen 295 røyster
GUNN WENCHE BUKVE 63 år, ..
Lista til nominasjonskomiteen 293 røyster
ERLING BJØRN VIGDAL 57 år, ..
Lista til nominasjonskomiteen 291 røyster
KJELLRUN ØVREGARD 59 år, ..
Lista til nominasjonskomiteen 284 røyster
WILLIAM VIGDAL 28 år, ..
Lista til nominasjonskomiteen 283 røyster

Varamedlemer

INGRID MARIE SLINDE 50 år, ..
Lista til nominasjonskomiteen 282 røyster
EIVIND RØNEID 61 år, ..
Lista til nominasjonskomiteen 279 røyster
SVEIN INGE HARBERG 48 år, ..
Lista til nominasjonskomiteen 279 røyster
RUTH AUD TEIGEN NYLAND 54 år, ..
Lista til nominasjonskomiteen 273 røyster
BENTE HASS 47 år, ..
Lista til nominasjonskomiteen 273 røyster

Lista til nominasjonskomiteen

1
ELSE SOFIE KÅSINE Stilling: .. Alder: 71 6868 GAUPNE
2
GUNN WENCHE BUKVE Stilling: .. Alder: 60 6868 GAUPNE
3
EIVIND RØNEID Stilling: .. Alder: 58 6868 GAUPNE
4
INGRID MARIE SLINDE Stilling: .. Alder: 47 6868 GAUPNE
5
OLE MAGNE LEIRDAL Stilling: .. Alder: 56 6868 GAUPNE
6
NELLY TORUNN ØYGARD Stilling: .. Alder: 59 6868 GAUPNE
7
BIRGIT EIDE STENEHJEM Stilling: .. Alder: 45 6868 GAUPNE
8
ERLING BJØRN VIGDAL Stilling: .. Alder: 54 6868 GAUPNE
9
RUTH AUD TEIGEN NYLAND Stilling: .. Alder: 51 6868 GAUPNE
10
SVEIN INGE HARBERG Stilling: .. Alder: 45 6868 GAUPNE
11
TURID STEGEGJERDET LEIRDAL Stilling: .. Alder: 55 6868 GAUPNE
12
KJELLRUN ØVREGARD Stilling: .. Alder: 56 6868 GAUPNE
13
WILLIAM VIGDAL Stilling: .. Alder: 25 6868 GAUPNE
14
BENTE ERIKSEN Stilling: .. Alder: 44 6868 GAUPNE
15
BERIT KRISTIN LAD Stilling: .. Alder: 44 6868 GAUPNE
16
KJELLAUG STEGEGJERDE STENSLI Stilling: .. Alder: 56 6868 GAUPNE
17
JORUNN ØDEGÅRD Stilling: .. Alder: 55 6868 GAUPNE
18
ODDNY IREN NORHEIM Stilling: .. Alder: 40 6868 GAUPNE
19
WERNER HILLESTAD Stilling: .. Alder: 57 6868 GAUPNE
20
LARS JØRGEN KJÆRVIK Stilling: .. Alder: 20 6868 GAUPNE