ASKVOLL SOKN

, 6980 ASKVOLL 57 73 06 02 post@askvoll.kyrkja.no

Valresultat for soknerådsvalet 2015

Medlemer

WENCHE NESS GABRIELSEN 63 år, Ikkje registrert
Lista til nominasjonskomiteen 777 røyster
HARRIETT NORSTRAND 36 år, Lærar
Lista til nominasjonskomiteen 754 røyster
HALLDIS RØRVIK 67 år, Fagansvarleg
Lista til nominasjonskomiteen 674 røyster
ARNE FEDØY 75 år, Pensjonist/kyrkj.ten
Lista til nominasjonskomiteen 668 røyster
AUD ELDRID FRØHOLM 59 år, Forretningsdrivande
Lista til nominasjonskomiteen 657 røyster
JOSTEIN GRYTE 66 år, Ikkje registrert
Lista til nominasjonskomiteen 650 røyster
INGVILD LOFTHEIM 69 år, Førstekonsulent
Lista til nominasjonskomiteen 641 røyster
LEIF JØRGEN LEKNES 79 år, Pensjonist
Lista til nominasjonskomiteen 639 røyster
TERJE MORK 59 år, Bonde/industrimedarb
Lista til nominasjonskomiteen 638 røyster
ELSE STØLEN 77 år, Pensjonist
Lista til nominasjonskomiteen 629 røyster

Varamedlemer

KAREN ANNY ESPEDAL 65 år, Butikkmedarbeidar
Lista til nominasjonskomiteen 628 røyster
SISSEL HEGE IGLAND 50 år, Ikkje registrert
Lista til nominasjonskomiteen 618 røyster
EVA IREN LANDØY 48 år, Ikkje registrert
Lista til nominasjonskomiteen 613 røyster
EGIL HELGE TJØNNELAND 65 år, Ikkje registrert
Lista til nominasjonskomiteen 613 røyster
ARNE MARTIN TJUGUM 77 år, Pensjonist
Lista til nominasjonskomiteen 613 røyster

Lista til nominasjonskomiteen

1
WENCHE NESS GABRIELSEN Stilling: Ikkje registrert Alder: 59 6980 ASKVOLL
2
HALLDIS RØRVIK Stilling: Fagansvarleg Alder: 63 6983 KVAMMEN
3
HARRIETT NORSTRAND Stilling: Lærar Alder: 32 6985 ATLØY
4
INGVILD LOFTHEIM Stilling: Førstekonsulent Alder: 65 6980 ASKVOLL
5
JOSTEIN GRYTE Stilling: Ikkje registrert Alder: 62 6983 KVAMMEN
6
KAREN ANNY ESPEDAL Stilling: Butikkmedarbeidar Alder: 61 6982 HOLMEDAL
7
ARNE FEDØY Stilling: Pensjonist/kyrkj.ten Alder: 71 6987 BULANDET
8
AUD ELDRID FRØHOLM Stilling: Forretningsdrivande Alder: 55 6980 ASKVOLL
9
EVA IREN LANDØY Stilling: Ikkje registrert Alder: 44 6986 VÆRLANDET
10
LEIF JØRGEN LEKNES Stilling: Pensjonist Alder: 75 6983 KVAMMEN
11
SISSEL HEGE IGLAND Stilling: Ikkje registrert Alder: 46 6980 ASKVOLL
12
TERJE MORK Stilling: Bonde/industrimedarb Alder: 55 6982 HOLMEDAL
13
ELSE STØLEN Stilling: Pensjonist Alder: 73 6985 ATLØY
14
EGIL HELGE TJØNNELAND Stilling: Ikkje registrert Alder: 61 6983 KVAMMEN
15
ARNE MARTIN TJUGUM Stilling: Pensjonist Alder: 73 6980 ASKVOLL