ÅLHUS SOKN

6847 VASSENDEN 57 72 85 06 kyrkjekontoret@jolster.kyrkja.no

Valresultat for soknerådsvalet 2015

Medlemer

MARTA FIMREITE 68 år, lærar
Lista til nominasjonskomiteen 391 røyster
ANNE TURID TAKLO 50 år, dagleg leiar
Lista til nominasjonskomiteen 391 røyster
KÅRE OLAV GJESDAL 57 år, tømrar
Lista til nominasjonskomiteen 375 røyster
REIDUN GRAVDAL NEDREBØ 40 år, sjukepleiar
Lista til nominasjonskomiteen 372 røyster
NINA ÅRSET SOLHEIM 50 år, postfunksjonær
Lista til nominasjonskomiteen 367 røyster
NORMANN AARSETH 70 år, pensjonist
Lista til nominasjonskomiteen 351 røyster

Varamedlemer

AUD ANNY TVEIT SOLHEIMSNES 60 år, butikkmedarbeidar
Lista til nominasjonskomiteen 340 røyster
SVERRE GJESDAL 70 år, maskiningeniør
Lista til nominasjonskomiteen 331 røyster
NORUNN BEFRING HJELLBREKKE 64 år, konsulent
Lista til nominasjonskomiteen 329 røyster
EINAR HELGE HANSEN 55 år, ambulansesjåfør
Lista til nominasjonskomiteen 326 røyster
BJØRG DVERGSDAL 68 år, pensjonist
Lista til nominasjonskomiteen 320 røyster

Lista til nominasjonskomiteen

1
MARTA FIMREITE Stilling: lærar Alder: 65 6847 VASSENDEN
2
NORMANN AARSETH Stilling: pensjonist Alder: 67 6847 VASSENDEN
3
KÅRE OLAV GJESDAL Stilling: tømrar Alder: 54 6847 VASSENDEN
4
ANNE TURID TAKLO Stilling: dagleg leiar Alder: 47 6847 VASSENDEN
5
SVERRE GJESDAL Stilling: maskiningeniør Alder: 67 6847 VASSENDEN
6
NORUNN BEFRING HJELLBREKKE Stilling: konsulent Alder: 61 6847 VASSENDEN
7
EINAR HELGE HANSEN Stilling: ambulansesjåfør Alder: 52 6847 VASSENDEN
8
AUD ANNY TVEIT SOLHEIMSNES Stilling: butikkmedarbeidar Alder: 57 6847 VASSENDEN
9
NINA ÅRSET SOLHEIM Stilling: postfunksjonær Alder: 47 6847 VASSENDEN
10
BJØRG DVERGSDAL Stilling: pensjonist Alder: 65 6847 VASSENDEN
11
REIDUN GRAVDAL NEDREBØ Stilling: sjukepleiar Alder: 37 6847 VASSENDEN