HELGHEIM SOKN

Jølster Kyrkjekontor, 6847 VASSENDEN 57 72 85 06 kyrkjekontoret@jolster.kyrkja.no

Valresultat for soknerådsvalet 2015

Medlemer

ASTRID AARDALSBAKKE FELDT 58 år, lærar
Lista til nominasjonskomiteen 342 røyster
INGER BIRGITTE FLATJORD KJØSNES 39 år, bonde
Lista til nominasjonskomiteen 282 røyster
ERNA DVERGSDAL KRØKE 50 år, hjelpepleiar
Lista til nominasjonskomiteen 273 røyster
SVEIN ÅRDALSBAKKE 57 år, elektroinstallatør
Lista til nominasjonskomiteen 271 røyster
INGER ODDFRID VEITEBERG 70 år, pensjonist
Lista til nominasjonskomiteen 267 røyster
KARIN HELGHEIM 54 år, konsulent
Lista til nominasjonskomiteen 263 røyster

Varamedlemer

STEINAR DVERGSDAL 63 år, sjølvst. næringsdr.
Lista til nominasjonskomiteen 260 røyster
ANNE-SOFIE FONN NILSEN 44 år, pedagogisk leiar
Lista til nominasjonskomiteen 253 røyster
ELSA NORUNN HÅHEIM NYDAL 69 år, småbrukar/kunstmålar
Lista til nominasjonskomiteen 249 røyster
ANDERS A FØRDE 59 år, bonde
Lista til nominasjonskomiteen 248 røyster
HELGE STEINAR ÅRDAL 57 år, bonde/driftsleiar
Lista til nominasjonskomiteen 247 røyster

Lista til nominasjonskomiteen

1
ASTRID AARDALSBAKKE FELDT Stilling: lærar Alder: 55 6843 SKEI I JØLSTER
2
STEINAR DVERGSDAL Stilling: sjølvst. næringsdr. Alder: 60 6843 SKEI I JØLSTER
3
INGER BIRGITTE FLATJORD KJØSNES Stilling: bonde Alder: 36 6843 SKEI I JØLSTER
4
SVEIN ÅRDALSBAKKE Stilling: elektroinstallatør Alder: 54 6843 SKEI I JØLSTER
5
ERNA DVERGSDAL KRØKE Stilling: hjelpepleiar Alder: 47 6843 SKEI I JØLSTER
6
ANDERS A FØRDE Stilling: bonde Alder: 56 6843 SKEI I JØLSTER
7
KARIN HELGHEIM Stilling: konsulent Alder: 51 6843 SKEI I JØLSTER
8
HELGE STEINAR ÅRDAL Stilling: bonde/driftsleiar Alder: 54 6843 SKEI I JØLSTER
9
ANNE-SOFIE FONN NILSEN Stilling: pedagogisk leiar Alder: 41 6843 SKEI I JØLSTER
10
INGER ODDFRID VEITEBERG Stilling: pensjonist Alder: 67 6843 SKEI I JØLSTER
11
ELSA NORUNN HÅHEIM NYDAL Stilling: småbrukar/kunstmålar Alder: 66 6843 SKEI I JØLSTER