FØRDE SOKN

Kyrkjevegen 23F, 6809 FØRDE 57 82 81 80 forde.kyrkje@fordekyrkje.no

Valresultat for soknerådsvalet 2015

Medlemer

HARALD EIKENES 64 år, Seksjonsleiar
Lista til nominasjonskomiteen 1286 røyster
HANNE SCHNITLER 64 år, Sjølvst.næringsdriv.
Lista til nominasjonskomiteen 1224 røyster
ASTRID GRETHE ELVETUN 58 år, Butikkeigar
Lista til nominasjonskomiteen 1210 røyster
SIGRID LAACHE 28 år, Sjukepleiar
Lista til nominasjonskomiteen 1195 røyster
HILD EIMHJELLEN 50 år, Sjukepleiar
Lista til nominasjonskomiteen 1186 røyster
TORBJØRN XAVIER HEIMVIK LIED 30 år, Lastemann
Lista til nominasjonskomiteen 1179 røyster
VIDAR OTTERSTAD 61 år, Jordskiftedommar
Lista til nominasjonskomiteen 1176 røyster
SIGNE BRITT HELLENES 54 år, Miljøarbeidar
Lista til nominasjonskomiteen 1171 røyster

Varamedlemer

KARI REED 64 år, Sjukepleiar
Lista til nominasjonskomiteen 1156 røyster
BJØRN INGE GEITHUS 57 år, Dgl.leiar
Lista til nominasjonskomiteen 1155 røyster
RØNNAUG LACHMANN MOEN 71 år, Pensjonist
Lista til nominasjonskomiteen 1147 røyster
BEATHE MONICA SOLHEIM 40 år, Kontoransv. Bufetat
Lista til nominasjonskomiteen 1130 røyster
STINE HAUGSBØ NESS 34 år, Sjukepleiar
Lista til nominasjonskomiteen 1118 røyster

Lista til nominasjonskomiteen

1
HARALD EIKENES Stilling: Seksjonsleiar Alder: 61 6810 FØRDE
2
RØNNAUG OSKARSDATTER LACHMANN MOEN Stilling: Pensjonist Alder: 68 6809 FØRDE
3
TORBJØRN XAVIER HEIMVIK LIED Stilling: Lastemann Alder: 27 6809 FØRDE
4
HANNE SCHNITLER Stilling: Sjølvst.næringsdriv. Alder: 61 6812 FØRDE
5
ODDNY LANGELAND Stilling: Spes.sjukepleiar Alder: 58 6814 FØRDE
6
HILD EIMHJELLEN Stilling: Sjukepleiar Alder: 47 6812 FØRDE
7
VIDAR OTTERSTAD Stilling: Jordskiftedommar Alder: 58 6812 FØRDE
8
HALLDIS BERGE Stilling: Pensjonist Alder: 68 6809 FØRDE
9
SIGNE BRITT HELLENES Stilling: Miljøarbeidar Alder: 51 6810 FØRDE
10
KRISTIAN ARNE ENDESTAD Stilling: Pensjonist Alder: 80 6809 FØRDE
11
ASTRID GRETHE ELVETUN Stilling: Butikkeigar Alder: 55 6800 FØRDE
12
KARI REED Stilling: Sjukepleiar Alder: 61 6810 FØRDE
13
SIGRID LAACHE Stilling: Sjukepleiar Alder: 25 6812 FØRDE
14
BJØRN INGE GEITHUS Stilling: Dgl.leiar Alder: 54 6814 FØRDE
15
ANNBJØRG HETLE Stilling: Sjukepleiar Alder: 34 6809 FØRDE
16
HANNE MARIE AVEN Stilling: Sjukepleiar Alder: 46 6814 FØRDE
17
BEATHE MONICA SOLHEIM Stilling: Kontoransv. Bufetat Alder: 37 6809 FØRDE
18
STINE HAUGSBØ NESS Stilling: Sjukepleiar Alder: 31 6811 FØRDE