HOLSEN OG HAUKEDALEN SOKN

6809 FØRDE 57 82 81 80 forde.kyrkje@fordekyrkje.no

Valresultat for soknerådsvalet 2015

Medlemer

BODIL ØVSTHUS FRØYSLAND 47 år, seniorinspektør
Lista til nominasjonskomiteen 164 røyster
LAILA MARIE NYDAL 55 år, Faglærar RM
Lista til nominasjonskomiteen 156 røyster
GUNN ALISE HEIMESTØL 54 år, Barnehageassistent
Lista til nominasjonskomiteen 154 røyster
BERIT IRENE HAARKLAU 59 år, Konsulent
Lista til nominasjonskomiteen 147 røyster
MAGNHILD RAGNA RØRVIK 72 år, Pensjonist/avløysar
Lista til nominasjonskomiteen 134 røyster
BJØRG NYDAL 73 år, Pensjonist
Lista til nominasjonskomiteen 129 røyster

Varamedlemer

RAGNHILD AUD VALLESTAD 78 år, Pensjonist
Lista til nominasjonskomiteen 126 røyster
HALLBJØRG SVEUM 70 år, Pensjonist
Lista til nominasjonskomiteen 125 røyster
BJØRN STEINAR VOLD 51 år, uførtr./kyrkjeg.arb.
Lista til nominasjonskomiteen 119 røyster
HJØRDIS SOFIE BIRKELAND 77 år,
Tilføydd valbar person 6 røyster
REIDAR HOLSEN 76 år,
Tilføydd valbar person 2 røyster

Lista til nominasjonskomiteen

1
BODIL ØVSTHUS FRØYSLAND Stilling: seniorinspektør Alder: 43 6818 HAUKEDALEN
2
LAILA MARIE NYDAL Stilling: Faglærar RM Alder: 51 6819 FØRDE
3
BJØRN STEINAR VOLD Stilling: uførtr./kyrkjeg.arb. Alder: 47 7760 SNÅSA
4
GUNN ALISE HEIMESTØL Stilling: Barnehageassistent Alder: 50 6819 FØRDE
5
BERIT IRENE HAARKLAU Stilling: Konsulent Alder: 55 6818 HAUKEDALEN
6
HALLBJØRG SVEUM Stilling: Pensjonist Alder: 66 6819 FØRDE
7
MAGNHILD RAGNA RØRVIK Stilling: Pensjonist/avløysar Alder: 68 6818 HAUKEDALEN
8
BJØRG NYDAL Stilling: Pensjonist Alder: 69 6819 FØRDE
9
RAGNHILD AUD VALLESTAD Stilling: Pensjonist Alder: 74 6818 HAUKEDALEN