BREMANGER SOKN

6727 BREMANGER 57 79 69 70 kav@bremanger.kommune.no

Valresultat for soknerådsvalet 2015

Medlemer

ERIK GROTLE 51 år, Styrmann
Lista til nominasjonskomiteen 240 røyster
JANNE KJÆRSTAD 38 år, Lærar
Lista til nominasjonskomiteen 216 røyster
MAY-GUNN EIKESET RØYS 52 år, Butikkmedarbeidar
Lista til nominasjonskomiteen 214 røyster
REIDUN TORVANGER SOLBERG 68 år, Lærar
Lista til nominasjonskomiteen 212 røyster
HELGE FØRDE 54 år, Miljøterapaut
Lista til nominasjonskomiteen 203 røyster
TORILL SUSANNE BREKKE 37 år, Lærar
Lista til nominasjonskomiteen 199 røyster
ROY ATLE IGLAND 42 år, Oljearbeidar
Lista til nominasjonskomiteen 196 røyster
ASBJØRN FØRDE 65 år, Skippar
Lista til nominasjonskomiteen 195 røyster

Varamedlemer

RAGNHILD ALMA SVARSTAD 73 år, Kokk
Lista til nominasjonskomiteen 191 røyster
ANNE-GRETHE FØRDE LINDVIK 59 år, Kunderådgjevar
Lista til nominasjonskomiteen 188 røyster
OTTO TORVANGER IGLAND 55 år, Områdeleiar Marine H
Lista til nominasjonskomiteen 188 røyster
MERETHE KRISTIN NAUSTDAL 46 år, Hjelpepleiar
Lista til nominasjonskomiteen 185 røyster
JAN OLAV GROTLE 68 år, Pensjonist
Lista til nominasjonskomiteen 184 røyster

Lista til nominasjonskomiteen

1
ERIK GROTLE Stilling: Styrmann Alder: 48 6727 BREMANGER
2
JANNE KJÆRSTAD Stilling: Lærar Alder: 35 6727 BREMANGER
3
HELGE FØRDE Stilling: Miljøterapaut Alder: 51 6727 BREMANGER
4
TORILL SUSANNE FØRDE Stilling: Lærar Alder: 34 6727 BREMANGER
5
RAGNHILD ALMA SVARSTAD Stilling: Kokk Alder: 70 6727 BREMANGER
6
ASBJØRN FØRDE Stilling: Skippar Alder: 62 6727 BREMANGER
7
ANNE-GRETHE FØRDE LINDVIK Stilling: Kunderådgjevar Alder: 56 6727 BREMANGER
8
MAY-GUNN EIKESET RØYS Stilling: Butikkmedarbeidar Alder: 49 6727 BREMANGER
9
MERETHE KRISTIN NAUSTDAL Stilling: Hjelpepleiar Alder: 43 6727 BREMANGER
10
REIDUN TORVANGER SOLBERG Stilling: Lærar Alder: 65 6727 BREMANGER
11
JAN OLAV GROTLE Stilling: Pensjonist Alder: 65 6727 BREMANGER
12
ROY ATLE IGLAND Stilling: Oljearbeidar Alder: 39 6727 BREMANGER
13
OTTO TORVANGER IGLAND Stilling: Områdeleiar Marine H Alder: 52 6727 BREMANGER