FRØYA SOKN

6729 KALVÅG 57 79 69 70 kav@bremanger.kommune.no

Valresultat for soknerådsvalet 2015

Medlemer

DAGFINN EUGEN BELSETH 75 år, Pensjonist
Lista til nominasjonskomiteen 136 røyster
TRINE STARHEIM 40 år, Lærar
Lista til nominasjonskomiteen 130 røyster
KARI MELVÆR VADØY 62 år, Kyrkjetenar/Trusoppl
Lista til nominasjonskomiteen 125 røyster
BENTE WELLE ANDAL 51 år, Hjelpepleiar
Lista til nominasjonskomiteen 124 røyster
ANN BRITT LISETH LARSEN 54 år, Vikar kyrkjetenar
Lista til nominasjonskomiteen 124 røyster
OLAV JARL TRYGVE FRØYEN 70 år, Pensjonist
Lista til nominasjonskomiteen 121 røyster
RIGMOR HUSABØ FRØYEN 50 år, Helsefagarbeidar
Lista til nominasjonskomiteen 118 røyster
LARS MINDOR NESJE 53 år, Fiskar
Lista til nominasjonskomiteen 113 røyster

Varamedlemer

SVEIN OLAV IGLAND 61 år, Maskinist
Lista til nominasjonskomiteen 112 røyster
LINDA STENSETH 43 år, Kunderådgjevar
Lista til nominasjonskomiteen 111 røyster
MARIUS DIDRIKSEN FRØYEN 34 år, Tømrar
Lista til nominasjonskomiteen 110 røyster
NORVALL BAKKE 51 år, Økonomisjef
Lista til nominasjonskomiteen 109 røyster
VIVIAN STEPHENSON 44 år, Formannass.fiskeind.
Lista til nominasjonskomiteen 109 røyster

Lista til nominasjonskomiteen

1
BENTE WELLE ANDAL Stilling: Hjelpepleiar Alder: 48 6729 KALVÅG
2
DAGFINN EUGEN BELSETH Stilling: Pensjonist Alder: 72 6729 KALVÅG
3
TRINE STARHEIM Stilling: Lærar Alder: 37 6729 KALVÅG
4
NORVALL BAKKE Stilling: Økonomisjef Alder: 48 6729 KALVÅG
5
BODIL HELEN VALAKER Stilling: Produksjonsarbeidar Alder: 47 6729 KALVÅG
6
VIVIAN STEPHENSON Stilling: Formannass.fiskeind. Alder: 41 6729 KALVÅG
7
NINA FOSS NYBØ Stilling: Omsorgsarbeidar Alder: 38 6729 KALVÅG
8
BJØRN OPHEIM Stilling: Elektrikar Alder: 63 6729 KALVÅG
9
ELISABETH ODDNY SIV LISETH Stilling: Lærar Alder: 58 6729 KALVÅG
10
KARI MELVÆR VADØY Stilling: Kyrkjetenar/Trusoppl Alder: 59 6729 KALVÅG
11
SVEIN OLAV IGLAND Stilling: Maskinist Alder: 58 6729 KALVÅG
12
LARS MINDOR NESJE Stilling: Fiskar Alder: 50 6729 KALVÅG
13
INA CECILIE FRØYEN Stilling: Assistent Alder: 21 6729 KALVÅG
14
LINDA STENSETH Stilling: Kunderådgjevar Alder: 40 6729 KALVÅG
15
MARIUS DIDRIKSEN FRØYEN Stilling: Tømrar Alder: 31 6729 KALVÅG
16
ANN BRITT LISETH LARSEN Stilling: Vikar kyrkjetenar Alder: 51 6729 KALVÅG
17
OLAV JARL TRYGVE FRØYEN Stilling: Pensjonist Alder: 67 6729 KALVÅG
18
RIGMOR HUSABØ FRØYEN Stilling: Helsefagarbeidar Alder: 47 6729 KALVÅG