HYEN SOKN

6829 HYEN 57 86 56 16 gkf@iventelo.net

Valresultat for soknerådsvalet 2015

Medlemer

MAGNHILD ANNE SOLHEIM 57 år, sjukepleiar
Lista til nominasjonskomiteen 247 røyster
ANNE KRISTIN RISØY EIMHJELLEN 44 år, lærar
Lista til nominasjonskomiteen 220 røyster
NARVE EIMHJELLEN 69 år, snikkar
Lista til nominasjonskomiteen 199 røyster
EDIT ANNE AA 70 år, lærar / pensjonist
Lista til nominasjonskomiteen 193 røyster
SOLVEIG RANDI HOPE 64 år, førskulelærar
Lista til nominasjonskomiteen 187 røyster
BENNY-ANDRÉ VASSDAL AASEN 31 år, kyrkjetenar / utearb
Lista til nominasjonskomiteen 185 røyster

Varamedlemer

TOVE KRISTIN HOLME 45 år, førskulelærar
Lista til nominasjonskomiteen 181 røyster
GERD JORUNN HEIMSETER AA 61 år, helsesøster
Lista til nominasjonskomiteen 180 røyster
TORILL SOLHEIM HOLME 49 år, salskonsulent
Lista til nominasjonskomiteen 180 røyster
ANNE DORTEA HJORTESET 58 år, marknadskonsulent
Lista til nominasjonskomiteen 177 røyster
JON EGIL GJENGEDAL 48 år, skogryddar / data
Lista til nominasjonskomiteen 176 røyster

Lista til nominasjonskomiteen

1
MAGNHILD ANNE SOLHEIM Stilling: sjukepleiar Alder: 54 6829 HYEN
2
ANNE KRISTIN RISØY EIMHJELLEN Stilling: lærar Alder: 41 6829 HYEN
3
BENNY-ANDRÉ VASSDAL AASEN Stilling: kyrkjetenar / utearb Alder: 28 6829 HYEN
4
SOLVEIG RANDI HOPE Stilling: førskulelærar Alder: 61 6829 HYEN
5
GERD JORUNN HEIMSETER AA Stilling: helsesøster Alder: 58 6829 HYEN
6
NARVE EIMHJELLEN Stilling: snikkar Alder: 66 6829 HYEN
7
AASE KARIN HOPE Stilling: pensjonist Alder: 71 6829 HYEN
8
EDIT ANNE AA Stilling: lærar / pensjonist Alder: 67 6829 HYEN
9
JON EGIL GJENGEDAL Stilling: skogryddar / data Alder: 45 6829 HYEN
10
TORUNN OMMEDAL AANDSTAD Stilling: agronom Alder: 43 6829 HYEN
11
TORILL SOLHEIM HOLME Stilling: salskonsulent Alder: 46 6829 HYEN
12
BERTA HOPE RØNNEKLEIV Stilling: pensjonist Alder: 67 6829 HYEN
13
TOVE KRISTIN HOLME Stilling: førskulelærar Alder: 42 6829 HYEN
14
ANNE DORTEA HJORTESET Stilling: marknadskonsulent Alder: 55 6829 HYEN