VEREIDE SOKN

6823 SANDANE 57 86 56 16 gkf@iventelo.net

Valresultat for soknerådsvalet 2015

Medlemer

BEATE OLSSON KORNBERG 61 år, samfunnsutviklar
Lista til nominasjonskomiteen 884 røyster
ARNE HØYLAND 58 år, sakshandsamar NAV
Lista til nominasjonskomiteen 764 røyster
AAFKE MARIA KOOPMANS-HOLTROP 41 år, arkitekt
Lista til nominasjonskomiteen 742 røyster
JON SLAGSTAD 58 år, bonde/agronom
Lista til nominasjonskomiteen 719 røyster
ODDGEIR LEIRGUL 47 år, lærar
Lista til nominasjonskomiteen 716 røyster
KJELL OTTO SOLHEIM 67 år, lærar
Lista til nominasjonskomiteen 706 røyster
MAY BRITT KJÆRLAND INDREBØ 57 år, lærar
Lista til nominasjonskomiteen 703 røyster
INGUNN BYRKJEDAL 61 år, høgskulelektor
Lista til nominasjonskomiteen 700 røyster

Varamedlemer

BENTE KRISTIN KÅRSTAD 55 år, hjelpepleiar
Lista til nominasjonskomiteen 679 røyster
INGUNN MARIE FOLKESTAD 59 år, helsefagarbeidar
Lista til nominasjonskomiteen 672 røyster
ROBERT NYEMAH 55 år, fagarbeidarNOMIL
Lista til nominasjonskomiteen 671 røyster
ANDERS HOLE 71 år, lærar
Lista til nominasjonskomiteen 669 røyster
EIVIND KJERSTAD NILSEN 34 år, lærar/cand.teol.
Lista til nominasjonskomiteen 661 røyster

Lista til nominasjonskomiteen

1
BEATE OLSSON KORNBERG Stilling: samfunnsutviklar Alder: 57 6823 SANDANE
2
ARNE HØYLAND Stilling: sakshandsamar NAV Alder: 54 6823 SANDANE
3
AAFKE MARIA KOOPMANS-HOLTROP Stilling: arkitekt Alder: 37 6823 SANDANE
4
KJELL OTTO SOLHEIM Stilling: lærar Alder: 63 6823 SANDANE
5
INGUNN BYRKJEDAL Stilling: høgskulelektor Alder: 57 6823 SANDANE
6
EIVIND KJERSTAD NILSEN Stilling: lærar/cand.teol. Alder: 30 5238 RÅDAL
7
INGER LISE FLØTRE ENGELSTAD Stilling: lærar Alder: 42 6823 SANDANE
8
ROBERT NYEMAH Stilling: fagarbeidarNOMIL Alder: 51 6823 SANDANE
9
ANDERS HOLE Stilling: lærar Alder: 67 6823 SANDANE
10
HAREGU ALEMU GEBEYU Stilling: reinhaldar Gloppen k Alder: 37 6823 SANDANE
11
GUNHILD AABREKK Stilling: kjøkenassistent Alder: 33 6823 SANDANE
12
INGUNN MARIE FOLKESTAD Stilling: helsefagarbeidar Alder: 55 6823 SANDANE
13
ODDRUN ALME Stilling: butikkmedarbeidar Alder: 52 6823 SANDANE
14
MAY BRITT KJÆRLAND INDREBØ Stilling: lærar Alder: 53 6823 SANDANE
15
JON SLAGSTAD Stilling: bonde/agronom Alder: 54 6823 SANDANE
16
BENTE KRISTIN KÅRSTAD Stilling: hjelpepleiar Alder: 51 6823 SANDANE
17
ODDGEIR LEIRGUL Stilling: lærar Alder: 43 6823 SANDANE