BREIM SOKN

6827 BREIM 57 86 56 16

Valresultat for soknerådsvalet 2015

Medlemer

VENKE KOLLBOTN 53 år, siv. agronom
Lista til nominasjonskomiteen 423 røyster
INGEMAR SÅRHEIM 70 år, pensjonist
Lista til nominasjonskomiteen 421 røyster
INGRID GLOPPESTAD HJELLE 28 år, førskulelærar
Lista til nominasjonskomiteen 387 røyster
JAN ARVE SØVDE 46 år, sjukepleiar
Lista til nominasjonskomiteen 369 røyster
ANNLAUG DALE 66 år, barnehagearbeidar
Lista til nominasjonskomiteen 364 røyster
AUDHILD BOGSTAD 42 år, gartnar
Lista til nominasjonskomiteen 363 røyster

Varamedlemer

GRETHE LYSEN 60 år, butikkarbeidar
Lista til nominasjonskomiteen 355 røyster
OLAV ODDVIN EGGE 76 år, pensjonist / bonde
Lista til nominasjonskomiteen 349 røyster
JAN ARVE STRAND 49 år, opr. leiar kran/løft
Lista til nominasjonskomiteen 349 røyster
NILS JORDANGER 70 år, pensjonist / bonde
Lista til nominasjonskomiteen 339 røyster
ANDERS BJØRNEREIM 50 år, handverkar priv. nær
Lista til nominasjonskomiteen 336 røyster

Lista til nominasjonskomiteen

1
VENKE KOLLBOTN Stilling: siv. agronom Alder: 50 6827 BREIM
2
INGEMAR SÅRHEIM Stilling: pensjonist Alder: 67 6827 BREIM
3
INGRID GLOPPESTAD HJELLE Stilling: førskulelærar Alder: 25 6826 BYRKJELO
4
JAN ARVE SØVDE Stilling: sjukepleiar Alder: 43 6826 BYRKJELO
5
AUDHILD BOGSTAD Stilling: gartnar Alder: 39 6827 BREIM
6
GRETHE LYSEN Stilling: butikkarbeidar Alder: 57 6826 BYRKJELO
7
ANNLAUG DALE Stilling: barnehagearbeidar Alder: 63 6827 BREIM
8
OLAV ODDVIN EGGE Stilling: pensjonist / bonde Alder: 73 6826 BYRKJELO
9
NILS JORDANGER Stilling: pensjonist / bonde Alder: 67 6827 BREIM
10
ANDERS BJØRNEREIM Stilling: handverkar priv. nær Alder: 47 6826 BYRKJELO
11
JAN ARVE STRAND Stilling: opr. leiar kran/løft Alder: 46 6827 BREIM