RANDABYGD SOKN

, 6796 HOPLAND 57 87 98 33 sokneprest@hornindal.kommune.no

Valresultat for soknerådsvalet 2015

Medlemer

REIDAR MAGNE SØRLAND 75 år, -
Lista til nominasjonskomiteen 89 røyster
JAN OVE HOPLAND 54 år, -
Lista til nominasjonskomiteen 83 røyster
GUNNLAUG HALVORSRUD BRENDEHAUG 60 år, -
Lista til nominasjonskomiteen 74 røyster
LENE OLSEN 49 år, -
Lista til nominasjonskomiteen 72 røyster

Varamedlemer

EDVIN RAND 58 år, -
Lista til nominasjonskomiteen 66 røyster
MARTHA KARIN RAUSET 68 år, -
Lista til nominasjonskomiteen 65 røyster
TROND ERLEND AALAND 43 år, -
Lista til nominasjonskomiteen 62 røyster
ELDRID KRISTIN TVINNEREIM AALAND 55 år, -
Lista til nominasjonskomiteen 62 røyster
PER RUNE TYTINGVÅG 71 år, -
Lista til nominasjonskomiteen 61 røyster

Lista til nominasjonskomiteen

1
REIDAR MAGNE SØRLAND Stilling: - Alder: 71 6796 HOPLAND
2
JAN OVE HOPLAND Stilling: - Alder: 50 6796 HOPLAND
3
GUNNLAUG HALVORSRUD BRENDEHAUG Stilling: - Alder: 56 6796 HOPLAND
4
LENE OLSEN Stilling: - Alder: 45 6796 HOPLAND
5
TROND ERLEND AALAND Stilling: - Alder: 39 6796 HOPLAND
6
ANNE MAREN TAKLE Stilling: - Alder: 44 6796 HOPLAND
7
EDVIN RAND Stilling: - Alder: 54 6796 HOPLAND
8
MARTHA KARIN RAUSET Stilling: - Alder: 64 6796 HOPLAND
9
PER RUNE TYTINGVÅG Stilling: - Alder: 67 6796 HOPLAND
10
ELDRID KRISTIN TVINNEREIM AALAND Stilling: - Alder: 51 6796 HOPLAND
11
EDVAR INGE TVINNEREIM Stilling: - Alder: 48 6796 HOPLAND