UTVIK SOKN

, 6797 UTVIK 57 87 41 23 harald.runde@stryn.kommune.no

Valresultat for soknerådsvalet 2015

Medlemer

EVA CHRISTOPHERSEN KÅRSTAD 47 år, -
Lista til nominasjonskomiteen 99 røyster
KARI-ANNE TISTHAMAR HAVELAND 32 år, -
Lista til nominasjonskomiteen 93 røyster
SVEIN HAUGE 55 år, -
Lista til nominasjonskomiteen 93 røyster
ROAR VERLO 62 år, -
Lista til nominasjonskomiteen 88 røyster
TURID MARGUN LEE FRANTZEN 60 år, -
Lista til nominasjonskomiteen 85 røyster
ARNT INGE VERLO 44 år, -
Lista til nominasjonskomiteen 78 røyster

Varamedlemer

LINDY PAULEN 41 år, -
Lista til nominasjonskomiteen 74 røyster
JON FLATJORD 53 år, -
Lista til nominasjonskomiteen 73 røyster
MARGUNN MYKLEBUST BERGE 61 år, -
Lista til nominasjonskomiteen 73 røyster
OLAV RUNE MYKLEBUST 58 år, -
Lista til nominasjonskomiteen 72 røyster
ANDERS HAGE 29 år, -
Lista til nominasjonskomiteen 70 røyster

Lista til nominasjonskomiteen

1
KARI-ANNE TISTHAMAR HAVELAND Stilling: - Alder: 28 6797 UTVIK
2
ROAR VERLO Stilling: - Alder: 58 6797 UTVIK
3
EVA CHRISTOPHERSEN KÅRSTAD Stilling: - Alder: 43 6797 UTVIK
4
JON FLATJORD Stilling: - Alder: 49 6797 UTVIK
5
MARGUNN MYKLEBUST BERGE Stilling: - Alder: 57 6797 UTVIK
6
OLAV RUNE MYKLEBUST Stilling: - Alder: 54 6797 UTVIK
7
LINDY PAULEN Stilling: - Alder: 37 6826 BYRKJELO
8
ANDERS HAGE Stilling: - Alder: 25 6797 UTVIK
9
KJETIL BERGE Stilling: - Alder: 27 6797 UTVIK
10
ARNT INGE VERLO Stilling: - Alder: 40 6797 UTVIK
11
TURID MARGUN LEE FRANTZEN Stilling: - Alder: 56 6797 UTVIK
12
SVEIN HAUGE Stilling: - Alder: 51 6797 UTVIK