INNVIK SOKN

6793 INNVIK 57 87 41 23 harald.runde@stryn.kommune.no

Valresultat for soknerådsvalet 2015

Medlemer

LARS ARNE HILDE 63 år, Rekneskapsførar
Lista til nominasjonskomiteen 151 røyster
SØLVI HÅØY NYGÅRD 38 år, Lærar
Lista til nominasjonskomiteen 147 røyster
ANNA MARIE SKOGLI VATNAMO 60 år, Dagleg leiar
Lista til nominasjonskomiteen 133 røyster
KRISTIN VEDØY DRAGESET 50 år, Kokk
Lista til nominasjonskomiteen 125 røyster
JORUNN TENDEN 59 år, Pedagogisk leiar
Lista til nominasjonskomiteen 124 røyster
SIV HEGE REME 44 år, Sjukepleiar
Lista til nominasjonskomiteen 123 røyster

Varamedlemer

BRITT JOHANNA LYSLO BØE 65 år, Rådgjevar/lærar
Lista til nominasjonskomiteen 122 røyster
LARS GARDSHAUG 54 år, Postombærar
Lista til nominasjonskomiteen 118 røyster
LIV BRITT MYRVANG 55 år, Fabrikkarbeidar
Lista til nominasjonskomiteen 118 røyster
HENNING SKOGSTAD 42 år, Adm. direktør
Lista til nominasjonskomiteen 117 røyster
TORILL OLAUG BENNÆS 64 år, Reinhaldar
Lista til nominasjonskomiteen 115 røyster

Lista til nominasjonskomiteen

1
LARS ARNE HILDE Stilling: Rekneskapsførar Alder: 60 6793 INNVIK
2
SØLVI HÅØY NYGÅRD Stilling: Lærar Alder: 35 6793 INNVIK
3
SIV HEGE REME Stilling: Sjukepleiar Alder: 41 6793 INNVIK
4
ANNA MARIE SKOGLI VATNAMO Stilling: Dagleg leiar Alder: 57 6793 INNVIK
5
LARS GARDSHAUG Stilling: Postombærar Alder: 51 6793 INNVIK
6
KRISTIN VEDØY DRAGESET Stilling: Kokk Alder: 47 6793 INNVIK
7
BRITT JOHANNA LYSLO BØE Stilling: Rådgjevar/lærar Alder: 62 6793 INNVIK
8
LIV BRITT MYRVANG Stilling: Fabrikkarbeidar Alder: 52 6793 INNVIK
9
JORUNN TENDEN Stilling: Pedagogisk leiar Alder: 56 6793 INNVIK
10
KJELL MORTVEIT Stilling: Kontortilsett Alder: 45 6793 INNVIK
11
TORILL OLAUG BENNÆS Stilling: Reinhaldar Alder: 61 6793 INNVIK
12
OLAV LYSLO Stilling: Pensjonist Alder: 66 6793 INNVIK
13
MAREN LISBETH LYSLO ØREN Stilling: Hjelpepleiar Alder: 60 6793 INNVIK
14
JAKOB GRØSVIK Stilling: Skogsarbeidar Alder: 54 6793 INNVIK
15
PER OVE REME Stilling: Sjåfør Alder: 64 6793 INNVIK
16
HENNING SKOGSTAD Stilling: Adm. direktør Alder: 39 6793 INNVIK