NORDLANDET SOKN

Dalegata 6, 6516 KRISTIANSUND N 71 58 07 10 nordlandet@kristiansund.kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2015

Medlemmer

INGER LISE BØE 45 år, ...
Nominasjonskomiteens liste 673 stemmer
ASTRID MARIE HELGHEIM 51 år, ...
Nominasjonskomiteens liste 555 stemmer
BIRGER SALTBONES 69 år, ...
Nominasjonskomiteens liste 549 stemmer
LILLIAN ASTRID SKEIDE ØDEGAARD 64 år, ...
Nominasjonskomiteens liste 548 stemmer
OVE HALVARD SJØVIK KANESTRØM 59 år, ...
Nominasjonskomiteens liste 543 stemmer
THERESE MARIE HAGEN ENGE 46 år, ...
Nominasjonskomiteens liste 533 stemmer
METTE HAGERUPSEN LEITHE 58 år, ...
Nominasjonskomiteens liste 521 stemmer
ROBERT NORDVIK 50 år, ...
Nominasjonskomiteens liste 515 stemmer

Varamedlemmer

ARNT ANDER WÆRNES 78 år, ...
Nominasjonskomiteens liste 512 stemmer
HEIDI LANDSTAD YTTERVIK 52 år, ...
Nominasjonskomiteens liste 512 stemmer
LIV SIGRUN BØE FISKVIK 69 år, ...
Nominasjonskomiteens liste 507 stemmer
ØYVIND FRODE LYNGÅS 74 år, ...
Nominasjonskomiteens liste 504 stemmer
PER JOHAN TALLERAAS 68 år, ...
Nominasjonskomiteens liste 493 stemmer
SOLRUNN KRISTINE GAUPSETH 73 år, ...
Nominasjonskomiteens liste 488 stemmer

Nominasjonskomiteens liste

1
LILLIAN ASTRID SKEIDE ØDEGAARD Stilling: ... Alder: 61 6516 KRISTIANSUND N
2
BIRGER SALTBONES Stilling: ... Alder: 66 6518 KRISTIANSUND N
3
METTE HAGERUPSEN LEITHE Stilling: ... Alder: 55 6516 KRISTIANSUND N
4
OVE HALVARD SJØVIK KANESTRØM Stilling: ... Alder: 56 6518 KRISTIANSUND N
5
ASTRID MARIE HELGHEIM Stilling: ... Alder: 48 6518 KRISTIANSUND N
6
ARNT ANDER WÆRNES Stilling: ... Alder: 75 6516 KRISTIANSUND N
7
INGER LISE BØE BÆVRE Stilling: ... Alder: 42 6516 KRISTIANSUND N
8
ROBERT NORDVIK Stilling: ... Alder: 47 6516 KRISTIANSUND N
9
HEIDI LANDSTAD YTTERVIK Stilling: ... Alder: 49 6518 KRISTIANSUND N
10
PER JOHAN TALLERAAS Stilling: ... Alder: 65 6516 KRISTIANSUND N
11
LIV SIGRUN BØE FISKVIK Stilling: ... Alder: 66 6518 KRISTIANSUND N
12
ØYVIND FRODE LYNGÅS Stilling: ... Alder: 71 6516 KRISTIANSUND N
13
THERESE MARIE HAGEN ENGDAL Stilling: ... Alder: 43 6516 KRISTIANSUND N
14
SOLRUNN KRISTINE GAUPSETH Stilling: ... Alder: 70 6516 KRISTIANSUND N