ROVDE SOKN

6141 ROVDE 70 02 21 60 vanylven.kyrkjekontor@vanylven.kyrkja.no

Valresultat for soknerådsvalet 2015

Medlemer

HALLVARD HÅNES 62 år,
Lista til nominasjonskomiteen 96 røyster
JORUNN ELINE BERGE 71 år,
Lista til nominasjonskomiteen 88 røyster
ÅSHILD MARIE VEDELD KNARDAL 71 år,
Lista til nominasjonskomiteen 87 røyster
VIGDIS MARIE KNARDAL 72 år,
Lista til nominasjonskomiteen 83 røyster
SEVERIN OTTO ROVDE 75 år,
Lista til nominasjonskomiteen 82 røyster
JONNY LIDVIN LADE 44 år,
Lista til nominasjonskomiteen 80 røyster

Varamedlemer

LINDA IREN RAMSEVIK 40 år,
Lista til nominasjonskomiteen 80 røyster
PALMAR ELIAS KNARDAL 60 år,
Lista til nominasjonskomiteen 71 røyster
JØRN PETTER FLUSUND 43 år,
Lista til nominasjonskomiteen 69 røyster
ANETTE SÆTRE 29 år,
Lista til nominasjonskomiteen 69 røyster
ELDAR MARTIN LADE 68 år,
Lista til nominasjonskomiteen 69 røyster

Lista til nominasjonskomiteen

1
HALLVARD HÅNES Stilling: Alder: 59 6141 ROVDE
2
VIGDIS MARIE KNARDAL Stilling: Alder: 69 6141 ROVDE
3
ÅSHILD MARIE VEDELD KNARDAL Stilling: Alder: 68 6141 ROVDE
4
JONNY LIDVIN LADE Stilling: Alder: 41 6141 ROVDE
5
LINDA IREN RAMSEVIK Stilling: Alder: 37 6141 ROVDE
6
JØRN PETTER FLUSUND Stilling: Alder: 40 6141 ROVDE
7
ANETTE SÆTRE Stilling: Alder: 26 6141 ROVDE
8
JORUNN ELINE BERGE Stilling: Alder: 68 6141 ROVDE
9
VEGARD KAMMEN Stilling: Alder: 26 6141 ROVDE
10
PALMAR ELIAS KNARDAL Stilling: Alder: 57 6141 ROVDE
11
SEVERIN OTTO ROVDE Stilling: Alder: 72 6141 ROVDE
12
ELDAR MARTIN LADE Stilling: Alder: 65 6141 ROVDE