ÅRAM SOKN

Kyrkjekontoret, 6143 FISKÅ 70 02 21 60 vanylven.kyrkjekontor@vanylven.kyrkja.no

Valresultat for soknerådsvalet 2015

Medlemer

ASTRID DORTE BRANDAL 54 år,
Lista til nominasjonskomiteen 128 røyster
SISSEL MOLVIK 60 år,
Lista til nominasjonskomiteen 116 røyster
RANDI SIGNY NYGJERDE 71 år,
Lista til nominasjonskomiteen 113 røyster
EGIL STRAND 54 år,
Lista til nominasjonskomiteen 104 røyster
DAGFINN PETTER GUNDERSEN 62 år,
Lista til nominasjonskomiteen 97 røyster
MIRIAM NYSTØYL 39 år,
Lista til nominasjonskomiteen 97 røyster

Varamedlemer

LISA KARIN MOLVIK 44 år,
Lista til nominasjonskomiteen 96 røyster
KJELL-ASBJØRN HOLEN 33 år,
Lista til nominasjonskomiteen 95 røyster
ERLEND KRAGSET 26 år,
Lista til nominasjonskomiteen 93 røyster
KNUT OLAV BRANDAL 45 år,
Lista til nominasjonskomiteen 93 røyster
MERETE SYLTE 48 år,
Lista til nominasjonskomiteen 91 røyster

Lista til nominasjonskomiteen

1
ASTRID DORTE BRANDAL Stilling: Alder: 51 6149 ÅRAM
2
SISSEL MOLVIK Stilling: Alder: 57 6149 ÅRAM
3
EGIL STRAND Stilling: Alder: 51 6142 EIDSÅ
4
DAGFINN PETTER GUNDERSEN Stilling: Alder: 59 6149 ÅRAM
5
MIRIAM NYSTØYL Stilling: Alder: 36 6149 ÅRAM
6
KJELL-ASBJØRN HOLEN Stilling: Alder: 30 6149 ÅRAM
7
RANDI SIGNY NYGJERDE Stilling: Alder: 68 6149 ÅRAM
8
ERLEND KRAGSET Stilling: Alder: 23 6149 ÅRAM
9
TERESE MARYLYN GJERVAN NYSTØYL Stilling: Alder: 41 6149 ÅRAM
10
MERETE SYLTE Stilling: Alder: 45 6149 ÅRAM
11
LISA KARIN MOLVIK Stilling: Alder: 41 6149 ÅRAM
12
VIDAR BERNT KLØVNING Stilling: Alder: 39 6149 ÅRAM
13
KNUT OLAV BRANDAL Stilling: Alder: 42 6149 ÅRAM
14
JAN TERJE HALSEN Stilling: Alder: 47 6149 ÅRAM