ØRSKOG SOKN

Kyrkjevegen 14, 6240 ØRSKOG 70272750 orskog@storfjorden.kyrkja.no

Valresultat for soknerådsvalet 2015

Medlemer

LARS TORE NERBØVIK 61 år,
Lista til nominasjonskomiteen 516 røyster
AUDUN RØRSTAD 61 år,
Lista til nominasjonskomiteen 421 røyster
MONICA BEATE BRANDAL 33 år,
Lista til nominasjonskomiteen 416 røyster
RAGNAR ELIAS BAKKEN 78 år,
Lista til nominasjonskomiteen 405 røyster
JOHN WILLIAM ØDEGAARD 47 år,
Lista til nominasjonskomiteen 399 røyster
ELSE KARIN LIANES 65 år,
Lista til nominasjonskomiteen 391 røyster
ØYVIN DANIELSEN 60 år,
Lista til nominasjonskomiteen 389 røyster
ANITA VIKENE 50 år,
Lista til nominasjonskomiteen 389 røyster

Varamedlemer

INGER WENCHE LID VETHE 60 år,
Lista til nominasjonskomiteen 387 røyster
LIV HENNY KEISERAAS 60 år,
Lista til nominasjonskomiteen 386 røyster
DAGFRID HARRIET KJELSTADLI 69 år,
Lista til nominasjonskomiteen 369 røyster
ELSE KARIN FYLLING 62 år,
Lista til nominasjonskomiteen 367 røyster
ARNE ABELSETH 61 år,
Lista til nominasjonskomiteen 360 røyster

Lista til nominasjonskomiteen

1
LARS TORE NERBØVIK Stilling: Alder: 58 6240 ØRSKOG
2
ØYVIN DANIELSEN Stilling: Alder: 57 6240 ØRSKOG
3
ELSE KARIN LIANES Stilling: Alder: 62 6240 ØRSKOG
4
RAGNAR ELIAS BAKKEN Stilling: Alder: 75 6240 ØRSKOG
5
JOHN WILLIAM ØDEGAARD Stilling: Alder: 44 6240 ØRSKOG
6
ARNE ABELSETH Stilling: Alder: 58 6240 ØRSKOG
7
DAGFRID HARRIET KJELSTADLI Stilling: Alder: 66 6240 ØRSKOG
8
AUDUN RØRSTAD Stilling: Alder: 58 6240 ØRSKOG
9
MONICA BEATE BRANDAL Stilling: Alder: 30 6240 ØRSKOG
10
ANITA VIKENE Stilling: Alder: 47 6240 ØRSKOG
11
ELSE KARIN FYLLING Stilling: Alder: 59 6240 ØRSKOG
12
INGER WENCHE LID VETHE Stilling: Alder: 57 6240 ØRSKOG
13
LIV HENNY KEISERAAS Stilling: Alder: 57 6240 ØRSKOG