STRANDA SOKN

Allmenningen 12, 6200 STRANDA 70 26 03 33 stranda@storfjorden.kyrkja.no

Valresultat for soknerådsvalet 2015

Medlemer

KIRSTI ENGESET 53 år,
Lista til nominasjonskomiteen 288 røyster
ANNE LISE AAMBAKK KARLSEN 69 år,
Lista til nominasjonskomiteen 281 røyster
ELSE SYNNØVE SKARBØ 74 år,
Lista til nominasjonskomiteen 272 røyster
VELAUG VASSBOTN 71 år,
Lista til nominasjonskomiteen 271 røyster
SVEIN IVAR LINDØY 70 år,
Lista til nominasjonskomiteen 270 røyster
SØLVI ØVERLAND 55 år,
Lista til nominasjonskomiteen 264 røyster

Varamedlemer

MAGNUS SÆTH 70 år,
Lista til nominasjonskomiteen 258 røyster
STINE KARIN OLAFSEN HELSEM 53 år,
Lista til nominasjonskomiteen 255 røyster
GUNNVOR KLEPPE 74 år,
Lista til nominasjonskomiteen 237 røyster
GUNNHILD ELSE RINGSTAD 82 år,
Lista til nominasjonskomiteen 231 røyster

Lista til nominasjonskomiteen

1
VELAUG VASSBOTN Stilling: Alder: 68 6200 STRANDA
2
SVEIN IVAR LINDØY Stilling: Alder: 67 6200 STRANDA
3
ELSE SYNNØVE SKARBØ Stilling: Alder: 71 6200 STRANDA
4
MAGNUS SÆTH Stilling: Alder: 67 6200 STRANDA
5
ANNE LISE AAMBAKK KARLSEN Stilling: Alder: 66 6200 STRANDA
6
GUNNHILD ELSE RINGSTAD Stilling: Alder: 79 6200 STRANDA
7
GUNNVOR KLEPPE Stilling: Alder: 71 6200 STRANDA
8
KIRSTI ENGESET Stilling: Alder: 50 6200 STRANDA
9
STINE KARIN OLAFSEN HELSEM Stilling: Alder: 50 6200 STRANDA
10
SØLVI ØVERLAND Stilling: Alder: 52 6200 STRANDA