LIABYGDA SOKN

6212 LIABYGDA 70 26 03 33 stranda@storfjorden.kyrkja.no

Valresultat for soknerådsvalet 2015

Medlemer

OLA ARVID LIED 74 år,
Lista til nominasjonskomiteen 72 røyster
ISABELL ROSE LIED GUADIAMOS 48 år,
Lista til nominasjonskomiteen 70 røyster
ARNE OLA STAVSENG 52 år,
Lista til nominasjonskomiteen 70 røyster
MARIT JOHANNE NESET STAVSENG 74 år,
Lista til nominasjonskomiteen 67 røyster

Varamedlemer

TORLAUG SOFIE BRÅTEN 68 år,
Lista til nominasjonskomiteen 65 røyster
ELISABETH OVERAA 36 år,
Lista til nominasjonskomiteen 64 røyster
EDEL BIRGITTE VIDHAMMER 50 år,
Lista til nominasjonskomiteen 63 røyster
REIDUNN SÆTHER 51 år,
Lista til nominasjonskomiteen 63 røyster
ØYSTEIN LIED LUNDE 51 år,
Lista til nominasjonskomiteen 62 røyster

Lista til nominasjonskomiteen

1
OLA ARVID LIED Stilling: Alder: 71 6212 LIABYGDA
2
ISABELL ROSE LIED GUADIAMOS Stilling: Alder: 45 6212 LIABYGDA
3
TORLAUG SOFIE BRÅTEN Stilling: Alder: 65 6212 LIABYGDA
4
ØYSTEIN LIED LUNDE Stilling: Alder: 48 6212 LIABYGDA
5
MARIT JOHANNE NESET STAVSENG Stilling: Alder: 71 6212 LIABYGDA
6
EDEL BIRGITTE VIDHAMMER Stilling: Alder: 47 6212 LIABYGDA
7
REIDUNN SÆTHER Stilling: Alder: 48 6212 LIABYGDA
8
ARNE OLA STAVSENG Stilling: Alder: 49 6212 LIABYGDA
9
ELISABETH OVERAA Stilling: Alder: 33 6212 LIABYGDA