HEN SOKN

6320 ISFJORDEN 71 22 74 70 postmottak@rauma.kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2015

Medlemmer

MAGNY LANDRE 53 år,
Nominasjonskomiteens liste 365 stemmer
LIV SØLVI MORSTØL VALDE 57 år,
Nominasjonskomiteens liste 322 stemmer
SOLGUNN MAGNY FLYDAHL 63 år,
Nominasjonskomiteens liste 311 stemmer
TERJE BJERKELI 53 år,
Nominasjonskomiteens liste 306 stemmer
LIV GRETHE OFTEDAL 66 år,
Nominasjonskomiteens liste 304 stemmer
SOLBJØRG MARGRETE DAHLE ASLAKSEN 54 år,
Nominasjonskomiteens liste 294 stemmer

Varamedlemmer

ALVHILDA BERVEN MICHELSEN 51 år,
Nominasjonskomiteens liste 292 stemmer
REIDUN ELIN BRUDE HOP 60 år,
Nominasjonskomiteens liste 292 stemmer
TOVE HANSET 52 år,
Nominasjonskomiteens liste 291 stemmer
AUD SYLVI BREDELI 62 år,
Nominasjonskomiteens liste 289 stemmer
GRETHE MARIE RØDSETH 32 år,
Nominasjonskomiteens liste 286 stemmer

Nominasjonskomiteens liste

1
MAGNY LANDRE Stilling: Alder: 50 6320 ISFJORDEN
2
LIV SØLVI MORSTØL VALDE Stilling: Alder: 54 6320 ISFJORDEN
3
LIV GRETHE OFTEDAL Stilling: Alder: 63 6320 ISFJORDEN
4
TOVE HANSET Stilling: Alder: 49 6320 ISFJORDEN
5
ALVHILDA BERVEN MICHELSEN Stilling: Alder: 48 6320 ISFJORDEN
6
AUD SYLVI BREDELI Stilling: Alder: 59 6320 ISFJORDEN
7
GRETHE MARIE RØDSETH Stilling: Alder: 29 6320 ISFJORDEN
8
TERJE BJERKELI Stilling: Alder: 50 6320 ISFJORDEN
9
SOLVEIG ALISE YTTERLI Stilling: Alder: 66 6320 ISFJORDEN
10
REIDUN ELIN BRUDE HOP Stilling: Alder: 57 6320 ISFJORDEN
11
SOLGUNN MAGNY FLYDAHL Stilling: Alder: 60 6320 ISFJORDEN
12
SOLBJØRG MARGRETE DAHLE ASLAKSEN Stilling: Alder: 51 6320 ISFJORDEN