VISTDAL SOKN

6364 VISTDAL 71 23 14 50 n-kirke@online.no

Valresultat for soknerådsvalet 2015

Medlemer

KJELLFRID IRENE MELHUS 65 år, Lærer
Lista til nominasjonskomiteen 98 røyster
ANNE-MARIE NERLAND 61 år, Lærer
Lista til nominasjonskomiteen 92 røyster
SVEIN HARRY HESTAD 36 år, Elektriker
Lista til nominasjonskomiteen 81 røyster
KARI GUNDA SANDNES 63 år, Husmor
Lista til nominasjonskomiteen 81 røyster
SISSEL KARIN HAGBØ 51 år, Bonde
Lista til nominasjonskomiteen 79 røyster
MERETE HANSET 55 år, Bonde
Lista til nominasjonskomiteen 79 røyster

Varamedlemer

HARALD MYKLEBOSTAD 62 år, Bonde
Lista til nominasjonskomiteen 78 røyster
SVEIN SANDNES 48 år, Bonde
Lista til nominasjonskomiteen 76 røyster
NILS MAGNE BETTEN 58 år, Bonde
Lista til nominasjonskomiteen 76 røyster
ODDVAR MITTET 56 år, Gravemaskinkjører
Lista til nominasjonskomiteen 74 røyster
STEIN IVAR BJERKELI 41 år, Bonde
Lista til nominasjonskomiteen 74 røyster

Lista til nominasjonskomiteen

1
SVEIN HARRY HESTAD Stilling: Elektriker Alder: 33 6364 VISTDAL
2
KJELLFRID IRENE MELHUS Stilling: Lærer Alder: 62 6364 VISTDAL
3
KARI GUNDA SANDNES Stilling: Husmor Alder: 60 6364 VISTDAL
4
SISSEL KARIN HAGBØ Stilling: Bonde Alder: 48 6364 VISTDAL
5
MERETE HANSET Stilling: Bonde Alder: 52 6364 VISTDAL
6
ANNE-MARIE NERLAND Stilling: Lærer Alder: 58 6364 VISTDAL
7
SVEIN SANDNES Stilling: Bonde Alder: 45 6364 VISTDAL
8
ANNE KARIN BERGSET Stilling: Skoleassistent Alder: 51 6364 VISTDAL
9
HARALD MYKLEBOSTAD Stilling: Bonde Alder: 59 6364 VISTDAL
10
ODDVAR MITTET Stilling: Gravemaskinkjører Alder: 53 6364 VISTDAL
11
ARNE MELVIN BERGSET Stilling: Bonde Alder: 49 6364 VISTDAL
12
ROY ANDRE LANGE Stilling: Bonde Alder: 43 6364 VISTDAL
13
LIV HELEN NERLAND NILSEN Stilling: Husmor Alder: 48 6364 VISTDAL
14
BJØRN EVEN NERLAND Stilling: Bonde Alder: 36 6364 VISTDAL
15
NILS MAGNE BETTEN Stilling: Bonde Alder: 55 6364 VISTDAL
16
JORUNN ASPÅS RINDLI Stilling: Bonde Alder: 41 6364 VISTDAL
17
BENTE MYKLEBOSTAD Stilling: Sjølst.næringsdr. Alder: 49 6364 VISTDAL
18
DAGRUN MARIE LIEN Stilling: Omsorgsarbeider Alder: 32 6364 VISTDAL
19
STEIN IVAR BJERKELI Stilling: Bonde Alder: 38 6364 VISTDAL
20
FRANK SANDNES Stilling: LÆRER Alder: 34 6364 VISTDAL