ERESFJORD SOKN

6470 ERESFJORD 71 23 14 50 n-kirke@online.no

Valresultat for soknerådsvalet 2015

Medlemer

ANNLAUG BERGE 67 år, Regnskapsfører
Lista til nominasjonskomiteen 139 røyster
GUNN INGER AUNEBAKK WADSTEN 53 år, Miljøarbeider
Lista til nominasjonskomiteen 126 røyster
DAG TERJE RINGSTAD 63 år, Fjelloppsyn
Lista til nominasjonskomiteen 124 røyster
LAILA IREN HÅNDE 51 år, Barnepleiar
Lista til nominasjonskomiteen 124 røyster
MARINA GIJESA 54 år, Reinhaldar
Lista til nominasjonskomiteen 121 røyster
TANJA YDSTI 45 år, Barnepleiar
Lista til nominasjonskomiteen 121 røyster

Varamedlemer

FRODE HANSET NAUSTE 34 år, Snekkar
Lista til nominasjonskomiteen 119 røyster
AUD ELIN GJØEN 60 år, Postbud
Lista til nominasjonskomiteen 119 røyster
ANNE MARIE LERVOLL 71 år, Hjelpepleiar
Lista til nominasjonskomiteen 118 røyster
ASLAK NERÅS 61 år, Gardbrukar
Lista til nominasjonskomiteen 116 røyster
MARIT RASTEN LEIRVOLL 67 år, Lærar
Lista til nominasjonskomiteen 115 røyster

Lista til nominasjonskomiteen

1
ANNLAUG BERGE Stilling: Regnskapsfører Alder: 64 6470 ERESFJORD
2
GUNN INGER AUNEBAKK WADSTEN Stilling: Miljøarbeider Alder: 50 6470 ERESFJORD
3
DAG TERJE RINGSTAD Stilling: Fjelloppsyn Alder: 60 6470 ERESFJORD
4
MARINA GIJESA Stilling: Reinhaldar Alder: 51 6460 EIDSVÅG I ROMSDAL
5
LAILA IREN HÅNDE Stilling: Barnepleiar Alder: 48 6470 ERESFJORD
6
ANNE MARIE LERVOLL Stilling: Hjelpepleiar Alder: 68 6470 ERESFJORD
7
FRODE HANSET NAUSTE Stilling: Snekkar Alder: 31 6470 ERESFJORD
8
MARIT RASTEN LEIRVOLL Stilling: Lærar Alder: 64 6470 ERESFJORD
9
ASLAK NERÅS Stilling: Gardbrukar Alder: 58 6470 ERESFJORD
10
IRENE BORGNY SOLHJELL Stilling: Pensjonist Alder: 66 6460 EIDSVÅG I ROMSDAL
11
AUD ELIN GJØEN Stilling: Postbud Alder: 57 6470 ERESFJORD
12
TANJA YDSTI Stilling: Barnepleiar Alder: 42 6470 ERESFJORD