MIDSUND SOKN

Kommunehuset, 6475 MIDSUND stein.barlaup@midsund.kommune.no

Valresultat for soknerådsvalet 2015

Medlemer

KRISTI JENSET 71 år, Pensjonist
Lista til nominasjonskomiteen 327 røyster
STÅLE STØLEN 58 år, Snikkar
Lista til nominasjonskomiteen 307 røyster
YENDAMI PETIT SJØVIK 35 år, Avdelingsleiar
Lista til nominasjonskomiteen 306 røyster
DANIEL SJØVIK 45 år, Viseadm. direktør
Lista til nominasjonskomiteen 286 røyster
LIV JOHANNE OPSTAD 75 år, Pensjonist
Lista til nominasjonskomiteen 276 røyster
KÅRE TERJE BJØRNEREM 65 år, Ingeniør
Lista til nominasjonskomiteen 276 røyster

Varamedlemer

ANN ELIN NYGÅRD MYHRE 41 år, Miljøterapeut
Lista til nominasjonskomiteen 269 røyster
NILS STIAN RAKVÅG 47 år, Overingeniør
Lista til nominasjonskomiteen 268 røyster
REIDAR HEGGDAL 56 år, Salgsleiar
Lista til nominasjonskomiteen 267 røyster
ASBJØRN MALVIN RÆSTAD 56 år, Regionleiar
Lista til nominasjonskomiteen 258 røyster
ODDLAUG JORUNN RØSVIK MISUND 66 år, Sjukepl./pensjonist
Lista til nominasjonskomiteen 251 røyster

Lista til nominasjonskomiteen

1
KRISTI JENSET Stilling: Pensjonist Alder: 68 6475 MIDSUND
2
ASBJØRN MALVIN RÆSTAD Stilling: Regionleiar Alder: 53 6475 MIDSUND
3
STÅLE STØLEN Stilling: Snikkar Alder: 55 6475 MIDSUND
4
YENDAMI PETIT SJØVIK Stilling: Avdelingsleiar Alder: 32 6475 MIDSUND
5
DANIEL SJØVIK Stilling: Viseadm. direktør Alder: 42 6475 MIDSUND
6
LIV JOHANNE OPSTAD Stilling: Pensjonist Alder: 72 6475 MIDSUND
7
NILS STIAN RAKVÅG Stilling: Overingeniør Alder: 44 6475 MIDSUND
8
REIDAR HEGGDAL Stilling: Salgsleiar Alder: 53 6475 MIDSUND
9
ANN ELIN NYGÅRD MYHRE Stilling: Miljøterapeut Alder: 38 6475 MIDSUND
10
KÅRE TERJE BJØRNEREM Stilling: Ingeniør Alder: 62 6475 MIDSUND
11
ODDLAUG JORUNN RØSVIK MISUND Stilling: Sjukepl./pensjonist Alder: 63 6475 MIDSUND