NIDAROS DOMKIRKE OG VÅR FRUE SOKN

7013 TRONDHEIM post@nidarosdomen.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2015

Medlemmer

TERJE ROLL DANIELSEN 63 år, .
Nominasjonskomiteens liste 710 stemmer
ANNE ISABEL UDBYE 57 år, .
Nominasjonskomiteens liste 687 stemmer
ANNE STORLI BAUCK-LARSSEN 64 år, .
Nominasjonskomiteens liste 685 stemmer
LARS MELAND 57 år, .
Nominasjonskomiteens liste 683 stemmer
ANDREAS KJOSAVIK 33 år, .
Nominasjonskomiteens liste 679 stemmer
KARI ELISABETH BACH HENNINGSEN 53 år, .
Nominasjonskomiteens liste 678 stemmer
ARE RISTO ØYASÆTER 62 år, .
Nominasjonskomiteens liste 670 stemmer
GUNHILD JANNE OFTEDAL 50 år, .
Nominasjonskomiteens liste 664 stemmer

Varamedlemmer

INGER BAKKEN 60 år, .
Nominasjonskomiteens liste 662 stemmer
ALBERT SOLBERG 55 år, .
Nominasjonskomiteens liste 660 stemmer
TORILD HOVDENAK 73 år, .
Nominasjonskomiteens liste 660 stemmer
ARNE HALVOR THINGSTAD PEDERSEN 30 år, .
Nominasjonskomiteens liste 653 stemmer
ELLEN KRISTINE HOFSTAD 54 år, .
Nominasjonskomiteens liste 647 stemmer

Nominasjonskomiteens liste

1
LARS MELAND Stilling: . Alder: 53 7016 TRONDHEIM
2
KARI ELISABETH BACH HENNINGSEN Stilling: . Alder: 49 7016 TRONDHEIM
3
ANDREAS KJOSAVIK Stilling: . Alder: 29 7014 TRONDHEIM
4
ANNE STORLI BAUCK-LARSSEN Stilling: . Alder: 60 7012 TRONDHEIM
5
ARNE HALVOR THINGSTAD PEDERSEN Stilling: . Alder: 26 1671 KRÅKERØY
6
GUNHILD JANNE OFTEDAL Stilling: . Alder: 46 7052 TRONDHEIM
7
ARE RISTO ØYASÆTER Stilling: . Alder: 58 7012 TRONDHEIM
8
INGER BAKKEN Stilling: . Alder: 56 7030 TRONDHEIM
9
ALBERT SOLBERG Stilling: . Alder: 51 7030 TRONDHEIM
10
ELLEN KRISTINE HOFSTAD Stilling: . Alder: 50 7013 TRONDHEIM
11
TERJE ROLL DANIELSEN Stilling: . Alder: 59 7012 TRONDHEIM
12
ANNE ISABEL UDBYE Stilling: . Alder: 53 7012 TRONDHEIM
13
JAN ERIK KOFOED Stilling: . Alder: 61 7012 TRONDHEIM
14
ANNE KRISTIN LEIN Stilling: . Alder: 59 7030 TRONDHEIM
15
BENTE ELISABETH LEIVESTAD Stilling: . Alder: 70 7030 TRONDHEIM
16
TORILD HOVDENAK Stilling: . Alder: 69 7049 TRONDHEIM