SVERRESBORG SOKN

7020 TRONDHEIM post.sverresborg@kirken.trondheim.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2015

Medlemmer

AMANDA KVANDE GERHARDSEN VOLLEN 29 år, Fotograf
Nominasjonskomiteens liste 932 stemmer
IVAR SELMER-OLSEN 67 år, Prorektor ved DMMH
Nominasjonskomiteens liste 926 stemmer
BENEDICTE SALVESEN 24 år, Assistent
Nominasjonskomiteens liste 906 stemmer
PETTER RØSKAFT 61 år, Kjøkkengründer
Nominasjonskomiteens liste 892 stemmer
MARKUS EGGAN AUNE 28 år, Selger
Nominasjonskomiteens liste 886 stemmer
HANNE BERGFJORD 40 år, Controller NTNU
Nominasjonskomiteens liste 883 stemmer
CHARLOTTE ERICHSEN ELVEBAKK 53 år, Veterinær
Nominasjonskomiteens liste 879 stemmer
ROLF PETTERSEN 70 år, Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 873 stemmer

Varamedlemmer

ANDERS MALUM 54 år, Hjelpepleier
Nominasjonskomiteens liste 872 stemmer
ASTRID SOLLIE 58 år, Adjunkt
Nominasjonskomiteens liste 860 stemmer
HEGE BEATE BAKKEN 58 år, Logoped
Nominasjonskomiteens liste 857 stemmer
OLE JAKOB LUND 66 år, Operation manager
Nominasjonskomiteens liste 851 stemmer
KNUT SØRBY 48 år, Professor NTNU
Nominasjonskomiteens liste 850 stemmer

Nominasjonskomiteens liste

1
IVAR SELMER-OLSEN Stilling: Prorektor ved DMMH Alder: 63 7021 TRONDHEIM
2
HANNE BERGFJORD Stilling: Controller NTNU Alder: 36 7020 TRONDHEIM
3
ANDERS MALUM Stilling: Hjelpepleier Alder: 50 7020 TRONDHEIM
4
BENEDICTE SALVESEN Stilling: Assistent Alder: 20 7020 TRONDHEIM
5
OLE JAKOB LUND Stilling: Operation manager Alder: 62 7020 TRONDHEIM
6
MARKUS EGGAN AUNE Stilling: Selger Alder: 24 7021 TRONDHEIM
7
KARIN CESILIE FJÆRVOLL Stilling: Koordinator/veileder Alder: 45 7021 TRONDHEIM
8
ROLF PETTERSEN Stilling: Pensjonist Alder: 66 7020 TRONDHEIM
9
PETTER RØSKAFT Stilling: Kjøkkengründer Alder: 57 7021 TRONDHEIM
10
ASTRI RAMSFJELL Stilling: Pensjonist Alder: 69 7020 TRONDHEIM
11
BRITT GUNNI GRANDUM DE LANGE DAVIES Stilling: Intensivsykepleier Alder: 57 7020 TRONDHEIM
12
AMANDA KVANDE GERHARDSEN Stilling: Fotograf Alder: 25 7040 TRONDHEIM
13
CHARLOTTE ERICHSEN ELVEBAKK Stilling: Veterinær Alder: 49 7020 TRONDHEIM
14
ASTRID SOLLIE Stilling: Adjunkt Alder: 54 7021 TRONDHEIM
15
ROY GUNDERSEN Stilling: Seniorrådgiver Alder: 63 7020 TRONDHEIM
16
HEGE BEATE BAKKEN Stilling: Logoped Alder: 54 7021 TRONDHEIM
17
KNUT SØRBY Stilling: Professor NTNU Alder: 44 7021 TRONDHEIM
18
HARALD OTTO STEINUM Stilling: Lege Alder: 60 7020 TRONDHEIM