BYÅSEN SOKN

Selsbakklia 7, 7027 TRONDHEIM 72 56 52 00 post.byaasen@kirken.trondheim.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2015

Medlemmer

ELISABETH LUND WINSNES 40 år, Arkitekt /planlegger
Nominasjonskomiteens liste 1594 stemmer
LARS DAGFINN LOSSIUS 61 år, Bemanningsrådgiver
Nominasjonskomiteens liste 1513 stemmer
JOHN STENE 57 år, Inspektør / adjunkt
Nominasjonskomiteens liste 1491 stemmer
SOLVEIG LOSSIUS TRÆTHAUG 44 år, Kundeansvarlig bank
Nominasjonskomiteens liste 1485 stemmer
JENS-CHRISTIAN HØRLØCK 38 år, Advokat / partner
Nominasjonskomiteens liste 1483 stemmer
KAREN SIGRID HOLEN 54 år, Lærer / Faglærer
Nominasjonskomiteens liste 1482 stemmer
AUD MIDTLYNG 45 år, Førsk.lærer spesped.
Nominasjonskomiteens liste 1474 stemmer
SISSEL MARIE GJERDSETH 54 år, Pedagog m fordyp.
Nominasjonskomiteens liste 1471 stemmer

Varamedlemmer

FRODE BYE 60 år, Ingeniør
Nominasjonskomiteens liste 1462 stemmer
ANNE BAKKEN 60 år, Lærer / spes.ped.
Nominasjonskomiteens liste 1452 stemmer
LIV OTTESEN 60 år, Bemanningsrådgiver
Nominasjonskomiteens liste 1451 stemmer
TOM CHRISTENSEN 63 år, Prosjektdirektør
Nominasjonskomiteens liste 1447 stemmer
CARL REIDAR SOLVANG 56 år, Prosjektleder
Nominasjonskomiteens liste 1418 stemmer

Nominasjonskomiteens liste

1
LARS DAGFINN LOSSIUS Stilling: Bemanningsrådgiver Alder: 58 7023 TRONDHEIM
2
KAREN SIGRID HOLEN Stilling: Lærer / Faglærer Alder: 51 7027 TRONDHEIM
3
FRODE BYE Stilling: Ingeniør Alder: 57 7024 TRONDHEIM
4
ELISABETH LUND WINSNES Stilling: Arkitekt /planlegger Alder: 37 7022 TRONDHEIM
5
JOHN STENE Stilling: Inspektør / adjunkt Alder: 54 7022 TRONDHEIM
6
SOLVEIG LOSSIUS TRÆTHAUG Stilling: Kundeansvarlig bank Alder: 41 7022 TRONDHEIM
7
TOM CHRISTENSEN Stilling: Prosjektdirektør Alder: 60 7024 TRONDHEIM
8
AUD MIDTLYNG Stilling: Førsk.lærer spesped. Alder: 42 7098 SAUPSTAD
9
JENS-CHRISTIAN HØRLØCK Stilling: Advokat / partner Alder: 35 7022 TRONDHEIM
10
ANNE BAKKEN Stilling: Lærer / spes.ped. Alder: 57 7027 TRONDHEIM
11
LIV OTTESEN Stilling: Bemanningsrådgiver Alder: 57 7027 TRONDHEIM
12
CARL REIDAR SOLVANG Stilling: Prosjektleder Alder: 53 7025 TRONDHEIM
13
SISSEL MARIE GJERDSETH Stilling: Pedagog m fordyp. Alder: 51 7023 TRONDHEIM