STRINDHEIM SOKN

Bromstadbuen 34, 7046 TRONDHEIM 46 91 54 48 post.strindheim@kirken.trondheim.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2015

Medlemmer

JULIE LOVISE TILLER 21 år, Skoleelev
Nominasjonskomiteens liste 718 stemmer
BENTE ANNE GRO DAHL 60 år, Lærer/spes.pedagog
Nominasjonskomiteens liste 704 stemmer
DAGFINN LØVDAL 67 år, Sivilingeniør
Nominasjonskomiteens liste 687 stemmer
INGER HELEN SPERRE SØRLIEN 27 år, Adjunkt
Nominasjonskomiteens liste 687 stemmer
INGVILD KALLAND 45 år, Geograf/konsulent
Nominasjonskomiteens liste 686 stemmer
TONE INGEBORG SCHEVIK 63 år, Psyk. sykepleier
Nominasjonskomiteens liste 680 stemmer

Varamedlemmer

KARI HELENE GUDMUNDSET 59 år, Blomsterdekoratør
Nominasjonskomiteens liste 680 stemmer
CONNIE HENDSETH 51 år, Arkitekt
Nominasjonskomiteens liste 677 stemmer
TOVE ALSETH ØSTMO 54 år, Kantineansv./kirketj
Nominasjonskomiteens liste 677 stemmer
HELLE VOSS PÜTZ 78 år, Pensjonert lektor
Nominasjonskomiteens liste 650 stemmer
LILLIAN SMESTAD SLIPER 74 år, Pensj. 1.postfullmek
Nominasjonskomiteens liste 647 stemmer

Nominasjonskomiteens liste

1
BENTE ANNE GRO DAHL Stilling: Lærer/spes.pedagog Alder: 57 7044 TRONDHEIM
2
DAGFINN LØVDAL Stilling: Sivilingeniør Alder: 64 7058 JAKOBSLI
3
INGVILD KALLAND Stilling: Geograf/konsulent Alder: 42 7046 TRONDHEIM
4
INGER HELEN SPERRE SØRLIEN Stilling: Adjunkt Alder: 24 2608 LILLEHAMMER
5
JULIE TILLER Stilling: Skoleelev Alder: 18 7046 TRONDHEIM
6
TONE INGEBORG SCHEVIK Stilling: Psyk. sykepleier Alder: 60 7046 TRONDHEIM
7
HELLE VOSS PÜTZ Stilling: Pensjonert lektor Alder: 75 7045 TRONDHEIM
8
CONNIE HENDSETH Stilling: Arkitekt Alder: 48 7045 TRONDHEIM
9
LILLIAN SMESTAD SLIPER Stilling: Pensj. 1.postfullmek Alder: 71 7046 TRONDHEIM
10
KARI HELENE GUDMUNDSET Stilling: Blomsterdekoratør Alder: 56 7046 TRONDHEIM
11
TOVE ALSETH ØSTMO Stilling: Kantineansv./kirketj Alder: 51 7031 TRONDHEIM