STRINDHEIM SOKN

7046 TRONDHEIM 46 91 54 48 post.strindheim@kirken.trondheim.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2015

Medlemmer

JULIE LOVISE TILLER 22 år, Skoleelev
Nominasjonskomiteens liste 718 stemmer
BENTE ANNE GRO DAHL 61 år, Lærer/spes.pedagog
Nominasjonskomiteens liste 704 stemmer
DAGFINN LØVDAL 68 år, Sivilingeniør
Nominasjonskomiteens liste 687 stemmer
INGER HELEN SPERRE SØRLIEN 28 år, Adjunkt
Nominasjonskomiteens liste 687 stemmer
INGVILD KALLAND 46 år, Geograf/konsulent
Nominasjonskomiteens liste 686 stemmer
TONE INGEBORG SCHEVIK 64 år, Psyk. sykepleier
Nominasjonskomiteens liste 680 stemmer

Varamedlemmer

KARI HELENE GUDMUNDSET 60 år, Blomsterdekoratør
Nominasjonskomiteens liste 680 stemmer
CONNIE HENDSETH 52 år, Arkitekt
Nominasjonskomiteens liste 677 stemmer
TOVE ALSETH ØSTMO 55 år, Kantineansv./kirketj
Nominasjonskomiteens liste 677 stemmer
HELLE VOSS PÜTZ 79 år, Pensjonert lektor
Nominasjonskomiteens liste 650 stemmer
LILLIAN SMESTAD SLIPER 75 år, Pensj. 1.postfullmek
Nominasjonskomiteens liste 647 stemmer

Nominasjonskomiteens liste

1
BENTE ANNE GRO DAHL Stilling: Lærer/spes.pedagog Alder: 57 7044 TRONDHEIM
2
DAGFINN LØVDAL Stilling: Sivilingeniør Alder: 64 7058 JAKOBSLI
3
INGVILD KALLAND Stilling: Geograf/konsulent Alder: 42 7046 TRONDHEIM
4
INGER HELEN SPERRE SØRLIEN Stilling: Adjunkt Alder: 24 2608 LILLEHAMMER
5
JULIE TILLER Stilling: Skoleelev Alder: 18 7046 TRONDHEIM
6
TONE INGEBORG SCHEVIK Stilling: Psyk. sykepleier Alder: 60 7046 TRONDHEIM
7
HELLE VOSS PÜTZ Stilling: Pensjonert lektor Alder: 75 7045 TRONDHEIM
8
CONNIE HENDSETH Stilling: Arkitekt Alder: 48 7045 TRONDHEIM
9
LILLIAN SMESTAD SLIPER Stilling: Pensj. 1.postfullmek Alder: 71 7046 TRONDHEIM
10
KARI HELENE GUDMUNDSET Stilling: Blomsterdekoratør Alder: 56 7046 TRONDHEIM
11
TOVE ALSETH ØSTMO Stilling: Kantineansv./kirketj Alder: 51 7031 TRONDHEIM